Energielabel

Apparaten, auto’s en huizen hebben een energielabel. Dit energielabel geeft aan hoe energiezuinig iets is. Doe daar dus je voordeel mee. Want hoe minder energie je verbruikt, hoe meer geld je kunt besparen.

Wat is een energielabel?

Je bent de energielabels vast al eens tegengekomen op witgoed. Daarop staat bijna altijd met een sticker aangegeven hoe energiezuinig het apparaat is. Maar ook auto’s en woningen hebben een energielabel. Bij huizen is het geen sticker, maar een rapport van enkele pagina’s. Daarin staan de eigenschappen van de woning, het energielabel en adviezen om de woning energiezuiniger te maken.

Een energielabel is een maatstaf voor consumenten om te zien hoe zuinig, milieuvriendelijk en/of energiebesparend het aangekochte product is. Vaak staat er informatie op over de prestaties van het product en de gebruikte materialen bij de productie.

Energielabels helpen je om op een gemakkelijke manier duurzame keuzes maken, bij zowel kleine als grote aankopen. Ze lopen van A+++ tot en met G, waarbij A+++ het meest groene en dus duurzame label is. G is dan vanzelfsprekend zeer onzuinig. In de wet staat vastgelegd welke informatie op het energielabel moet staan. De labels A+, A++ en A+++ zijn nieuwe labels die de grote groep apparaten die zich in groep A bevindt verder verdeelt.

Apparaten

Op de voorkant van nieuwe apparaten zit meestal een sticker met een label tussen A+++ en D. Een apparaat met het groene energielabel A+++ is voordeliger in gebruik dan een met het rode energielabel D. Let daar dus op wanneer je een nieuwe koelkast of wasmachine gaat kopen. Want hoe minder energie een apparaat verbruikt hoe lager straks je energierekening. Apparaten met een lager label dan C mogen momenteel al niet meer op de markt worden gebracht.

Auto’s

Uiteraard wil je een mooie en functionele auto aanschaffen. Maar heb je ook al eens gedacht aan het energieverbruik? Veel mensen rijden in een grotere auto dan nodig, zonder te weten hoeveel extra kosten en milieubelasting dat oplevert. Met een energielabel kun je gemakkelijk zien hoe duurzaam een auto rijdt. Bij auto’s lopen de labels van A tot G en ze geven aan hoe zuinig een auto is ten opzichte van andere auto’s die ongeveer even groot zijn. Kies je voor een zuinige auto dan scheelt dat flink in de benzinekosten en het kan ook nog eens belastingvoordeel opleveren. Zuinige auto’s worden daarom steeds populairder; van alle nieuwe auto’s die in 2011 zijn verkocht had bijna 50% energielabel A.

Woningen

et energielabel voor een huis is er in de klassen A++ (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig). Dit label geeft aan hoe energiezuinig je huis is in vergelijking met soortgelijke huizen. Het label wordt onder andere gebaseerd op de volgende onderdelen: isolatie, HR++glas, zonnecollector en zonneboiler, isolatie van CV-leidingen en toepassing van een zuinige HR-ketel. Het energielabel is trouwens geen papiertje, maar een uitgebreid rapport. Daarin staan naast het energielabel ook de eigenschappen van de woning en de gegevens van de adviseur. Daarnaast staan er ook adviezen in om de woning energiezuiniger te maken.

Wat levert het op?

Door bij al je aankopen op energielabels te letten kun je veel besparen. Heb je bijvoorbeeld een woning met energielabel A? Dan ben je in het eerste jaar al snel 1180 euro minder kwijt aan energiekosten dan een gemiddeld rijtjes hoekhuis met energielabel E. Een G-label? Dat kost je in het eerste jaar al 2230 euro meer dan een woning met een A-label! Daarnaast is er een groot verschil in wooncomfort. Met een groener label heb je namelijk minder tocht, vocht en koude plekken in huis.

Definitief energielabel woningen

et definitief energielabel is per 1 januari 2015 verplicht bij de verkoop of verhuur en oplevering van woningen. Het label verschilt van het energielabel dat al sinds 2008 verplicht is.

Wat is het energielabel?

Het energielabel laat de energieprestatie van een woning zien en welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn. De labelklasse loopt van A (weinig besparingsmogelijkheden) naar G (nog veel besparingsmogelijkheden). Het energielabel is maximaal 10 jaar geldig. Dit is afgesproken in het Energieakkoord. Met het voorlopige energielabel kunnen marktpartijen aan woningeigenaren uitleggen hoe ze een huis energiezuiniger kunnen maken.

Hoe zit het met het voorlopig en definitief energielabel?

Woningeigenaren zonder energielabel krijgen begin 2015 hun voorlopige energielabel thuisgestuurd. Het voorlopig energielabel heeft geen formele status. Het is een indicatie van de gegevens gebaseerd op openbare gegevens over de woning, bijvoorbeeld uit het Kadaster.

Vanaf 1 januari 2015 is het bij verkoop, verhuur of oplevering verplicht om van het voorlopige energielabel zelf een definitief energielabel te maken. De woningeigenaar kan vanaf 1 januari via energielabelvoorwoningen.nl van de Rijksoverheid een definitief energielabel regelen.

Een voorbeeld van de brief en folder die woningeigenaren krijgen thuisgestuurd, vindt u onderaan deze pagina onder Download.

Wat als er geen energielabel is?

Per 1 januari 2015 ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toe op de naleving van de energielabelplicht. Dit betekent dat de ILT gaat controleren of het energielabel is overhandigd bij de verkoop, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw. De verkoper riskeert anders een boete die kan oplopen tot maximaal € 405.

Hoe is het energielabel van een woning te controleren?

Het voorlopig energielabel of huidig geregistreerd energielabel van een woning is te controleren via: zoekuwenergielabel

Wat gebeurt er met het energieprestatiecertificaat, het huidige energielabel?

Het energieprestatiecertificaat gaat vanaf 1 januari 2015 over in de Energie-Index. De Energie-Index is een getal voor de energieprestatie. De Energie-Index is een vrijwillig instrument. Hiermee is een exactere bepaling van de energieprestatie van een woning te berekenen. Bij een Energie-Index ontvangt de woningeigenaar automatisch een definitief energielabel.

Verder worden aan de Energie-Index financiële instrumenten gekoppeld, zoals het woningwaarderingsstelsel. Professionele woningeigenaren, vooral de huursector, gebruiken de Energie-Index. Ze kunnen hiermee de investeringen van hun huizenvoorraad waarderen en bepalen. Het energieprestatiecertificaat en het huidige energielabel (uitgereikt tot 1 januari 2015) blijven 10 jaar na opnamedatum geldig.

Welke gebouwen hoeven geen energielabel?

Het energielabel is verplicht voor alle gebouwen, met uitzondering van:

  • gebouwen waarvoor geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen (zoals schuren en garages);
  • beschermde monumenten (volgens de Monumentenwet 1988 of volgens een provinciale of gemeentelijke monumentenverordening);
  • gebouwen die worden gebruikt voor erediensten en religieuze activiteiten (zoals kerken en moskeeën);
  • gebouwen die bestemd zijn om te worden gebruikt voor het bedrijfsmatig bewerken of opslaan van materialen en goederen, of voor agrarische doeleinden (zoals fabriekshallen);
  • gebouwen die ten hoogste twee jaar worden gebruikt, (tijdelijke bouwwerken (zoals bouwketen, noodwinkels, noodlokalen bij scholen of directie- en schaftlokalen op bouwplaatsen);
  • voor bewoning bestemde gebouwen die minder dan vier maanden per jaar worden gebruikt, en met een verwacht energieverbruik van minder dan 25% van het energieverbruik bij permanent gebruik (zoals recreatiewoningen);
  • woonboten;
  • alleenstaande gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m2.

Links: