Bouwkundig

Bouwkunde omvat de wetenschappelijke kennis en techniek met betrekking tot het bouwen van alles wat voor bewoning of huisvesting van mensen en hun bedrijvig heden bedoeld is.

Onderwerpen stedenbouwkunde

In de stedenbouwkunde komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Hoe komen steden tot stand en hoe kunnen ze het best ontworpen worden?
 2. Hoe kan de gebouwenvoorraad efficiënt worden beheerd?
 3. Hoe kan de infrastructuur en bereikbaarheid van voorzieningen optimaal worden georganiseerd en ontworpen?
 4. Wat zijn de nieuwe inzichten over duurzaam bouwen en hergebruik van materialen in relatie tot milieubeheer?
 5. Hoe kan de ontwikkeling van vastgoed het best worden georganiseerd?

Richtingen

Globaal zijn er binnen de bouwkunde een aantal richtingen aan te wijzen waarin men werkzaam kan zijn:

 • organisatie (plannen en beheren, bijvoorbeeld projectontwikkeling en vastgoedbeheer)
 • constructie (het ontwerpen en berekenen van bouwconstructies)
 • bouwtechniek (het ontwerpen van technische details)
 • uitvoeringstechniek (de bouw van een bouwwerk: aannemer / uitvoerder)
 • architectuur (het ontwerpen van bouwwerken)
 • bouwfysica (het berekenen van de fysische aspecten van de gebouwde ruimte)
 • stedenbouw (onderzoek wenselijke en mogelijke ontwikkelingen voor bestaande en nieuw in te richten gebieden)
 • restauratie (restaureren, renoveren en herbestemmen van bestaande bouw eventueel met monumentale status)
 • onderhoud (het in een goede staat houden van alles dat gebouwd is en gestremd is voor bewoning of andere vormen van gebruik)