Partners

Als Innozaam Coöperatie U.A. zijn we een ondernemerscoöperatie. Een platform op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Door samenwerking en kennis delen zijn we in staat om niet alleen het beste advies te geven aan u als opdrachtgever, maar ook projecten volledig te begeleiden en kosten te minimaliseren.

Innozaam Coöperatie U.A. kent diverse  partners. Samen zorgen we voor maximale innovatie en duurzame projecten met de opdrachtgever als uitgangspunt. Door voor een coöperatieve structuur te kiezen kan ieder lid zijn eigen bedrijf en bedrijfsfilosofie behouden, echter committeer je samen aan een aantal doelstellingen:

  • Uitgangspunt wensen en behoefte opdrachtgever
  • Delen van kennis
  • Maximaal benutten van het duurzaamheidsvraagstuk door gebruik te maken van bestaande en nieuwe innovaties
  • Inkoopvoordelen zijn voordelen voor de opdrachtgever
  • Gunning van projecten en opdrachten 

Ambitie

Ambitiepartners zijn leden die die niet alleen informatie willen delen, maar ook willen deelnemen in projecten en lid kunnen worden van de ledenraad of Raad van Commissarissen.

» Lees meer over Ambitiepartners

Kennis

Kennispartners zijn partners die informatie willen delen en actief bij betrokken zijn bij de kennisbank en het ledenbestand voorzien van kennis. Daarnaast zorgen ze voor invulling en ondersteuning van projecten en aanbestedingen in welke vorm dan ook. Deze partners hebben vaak een dragende kracht en zijn voorlopers in hun vakgebied. Deze partners hebben ook aan Innozaam een krachtige ondersteuning in haar ledenbestand. Ook zijn zij actief betrokken bij het uitbreiden van de kennisbank.

» Lees meer over Kennispartners

Deelnemers

Deelnemers aan de coöperatie zijn formeel geen leden maar bedrijven die actief willen deelnemen aan de nieuwe manier van werken. Deelnemers kunnen lid worden, maar zullen dan moeten voldoen aan een aantal voorwaarden.

» Lees meer over Deelnemende partners

Diensten

Onze partners bieden diverse diensten aan. Innozaam legt graag voor u het contact met de juiste partner.

» Lees meer over de diensten

Aanmelden als partner

Bent u geïnteresseerd in een partnerschap met Innozaam? Dan kunt u zich hier aanmelden.

» Aanmelden als partner