I’m Alert

Ik ben alert op mijn energieverbruik. We verspillen dagelijks energie, maar beseffen vaak niet hoeveel. Dat komt omdat we het vaak niet direct zien of merken. Deuren open laten staan of het licht laten branden als we niet eens in het gebouw zijn: het zijn maar enkele voorbeelden. Vooral bij kantoren en schoolgebouwen is dit een veelvoorkomend probleem. Om dit probleem op te lossen gaat het in eerste instantie om bewustwording. Of het nu gaat om particuliere of zakelijke gebruikers, we moeten ons bewust maken van de energie die we dagelijks verbruiken.

Waarom?

Het meest standaard antwoord dat we kunnen geven met betrekking tot de vraag waarom bewustwording van energiegebruik belangrijk moet zijn, is dat het goed is voor het milieu en dat we het toch doen voor onze kinderen later. Natuurlijk is dat belangrijk wanneer we het hebben over de langetermijngedachte, maar bewustwording heeft ook een direct effect en beantwoordt de vraag wat het u nu direct oplevert. Het voordeel van bewust worden is namelijk veel meer. Het heeft ook financiële gevolgen.

I’m Alert zorgt dus voor inzage in het verbruik en de mogelijkheden om deze te verlagen.

MEER

Duurzaamheid is zorgen voor de balans tussen MEER!

Minder verbruik = Minder kosten = MEER rendement

MEER betekent: Maatschappelijk Ecologisch en Economisch Rendement

Dit is de volgende fase waar we in beland zijn. Een duidelijke balans tussen MEER. En nee, hier is geen subsidie voor nodig, maar wel een overheid met een faciliterende rol. Subsidie alleen wordt al te vaak misbruikt, het is nu tijd om innovatie en duurzaamheid om te zetten naar concrete business cases . Hoe kunt u samen met ons deze doelstelling bereiken?

» Lees meer over MEER

Samenwerken en kennisdelen

Om met elkaar de MEER-balans te behalen, in kleine en grote projecten, zullen we meer kennis moet delen en constructief moeten samenwerken. Dat is de corebusiness van Innozaam. Onze kennisbank is daar een goed voorbeeld van.

Energiemonitoring

INNOZAAM biedt i.s.m. enkele partners energiemonitoring en energiemanagement aan. Voor particulieren, maar ook voor zakelijke klanten.

Naast energiemonitoring is het mogelijk om ook bedieningsmogelijkheden toe te voegen van verlichting, verwarming etc.

» Lees meer over Energiemonitoring

Energieprestatieplan

Inzicht krijgen in uw verbruik en een plan van aanpak voor het terugdringen van energieverbruik en CO2-uitstoot. Het plan biedt niet alleen inzicht voor u maar geeft ook aan uw klanten aan hoe duurzaam u bent en wat u doet om dit te verbeteren. Steeds vaker wordt dit gevraagd. Daarnaast voldoet u ook aan uw wettelijke verplichtingen.

» Lees meer over Energieprestatieplan