Slimme meters

De slimme meter is een nieuw type energiemeter in uw meterkast. Deze vervangt de huidige meter. De slimme meter geeft de meterstanden op een veilige manier automatisch aan uw netbeheerder door. Dit gebeurt zes keer per jaar. Zelf meterstanden opnemen is dus niet meer nodig. Ook krijgt u dankzij de slimme meter beter inzicht in uw energieverbruik. Via speciale producten en diensten, de zogenoemde energieverbruiksmanagers, kunt u zelfs dagelijks uw verbruiksgegevens inzien. U krijgt dus inzicht in uw verbruik en kunt op die manier eenvoudig besparen.

Hoe werkt de slimme meter?

De slimme meter verzendt de meterstanden automatisch naar de netbeheerder. De monteur vervangt ook vrijwel altijd de gasmeter, ook bij deze worden die standen automatisch doorgegeven. Het uitlezen gaat via GPRS, een techniek die we ook gebruiken voor mobiel internet. Slimme meters zijn volkomen veilig. Er zijn speciale privacyregels opgesteld die ervoor zorgen dat zowel uw persoons- als metergegevens altijd beschermd zijn. Onbevoegden krijgen hier geen inzicht in.

Waarom een slimme meter?

De slimme meter is een stuk duurzamer dan de traditionele meter. Onze fossiele brandstoffen -zoals aardolie en aardgas- raken steeds verder op. Dit heeft ervoor gezorgd dat men steeds meer op zoek gaat naar alternatieve energiebronnen, zoals wind en zon. Toch moeten we hier zuinig mee zijn, want op dit moment is de opbrengst daarvan nog niet genoeg. Daarom is het van belang dat we onze energie efficiënter gaan gebruiken. De slimme meter maakt het voor energieleveranciers makkelijker om in te spelen op vraag en aanbod. Zo neemt de efficiëntie van energieverbruik toe en neemt verspilling af.

Een slimme meter zorgt voor een beter inzicht in uw eigen energieverbruik. Wat u precies verbruikt, ziet u op speciale producten of diensten, zogenoemde energieverbruiksmanagers. Want sommige apparaten in uw huis verbruiken bijvoorbeeld ongemerkt veel energie, terwijl u er nauwelijks iets mee doet. Dat is zonde. Het inzicht dat de meter u biedt kan u doen besluiten sommige apparaten weg te doen, minder vaak te gebruiken of eens vaker écht uit te zetten. Zo bespaart u zonder veel moeite makkelijk geld en energie.

Is de slimme meter verplicht?

U bent niet verplicht uw meterstanden op afstand uit te laten lezen. Hebt u hier bezwaar tegen, dan kan uw netbeheerder deze functie voor u uitzetten. In dat geval krijgt u wel een slimme meter, maar geen regelmatige verbruiksoverzichten. U moet dan nog steeds zelf jaarlijks uw meterstanden doorgeven. U kunt deze uitleesfunctie overigens op een later moment altijd weer aan laten zetten.

Wanneer u de slimme meter echt niet wilt, kunt u hem weigeren. Ook in dat geval geeft u zelf uw meterstanden door en ontvangt u niet regelmatig een verbruiksoverzicht. U houdt dan uw oude meter. De meeste oude meters kunnen d.m.v. gebruik te maken van een tussenmeter voor live uitlezing van pulsmeters en draaischijfmeters dus nog wel uitgelezen worden.

» Aanmelden energiemonitoring