Energie

Wist u dat gebouwen voor 40% van het energieverbruik over de hele wereld zorgen? Daarnaast zorgen zij voor 30% van de totale wereldwijde CO2-uitstoot.

“Meten is weten” is voor velen een bekende slogan. Dit geldt ook voor energieverbruik. Veel installaties zijn niet optimaal afgesteld. Uit onderzoek bleek, dat met adequate monitoring van energiestromen bedrijven een significante energiebesparing kunnen realiseren. Deze energiebesparing kan oplopen tot circa 33% van de op dat moment bestaande energieafname.

Duurzame energietechnieken

Energie wordt steeds schaarser en duurder, energiebesparing is daarom meer dan ooit nodig. Duurzame energie is energie die is opgewekt door gebruik te maken van duurzame bronnen zoals wind, zon, water en biomassa.

Betonkernactivering (BKA)

Betonkernactivering is een verwarmings- en koelingssysteem dat gebruikmaakt van de gebouwmassa. Hierdoor zijn pieken in warmte- en koudebehoefte te dempen. Dit zorgt voor een stabiel en comfortabel binnenklimaat. In de kern van de betonnen vloer zijn watervoerende leidingen verwerkt. Hierdoor wordt koel of warm water gepompt en koelt of verwarmt zo de vloer.

Besparing: 5 tot 20% op de hoeveelheid op te wekken koude of warmte.
Toepasbaarheid: nieuwbouw.
Sector: utiliteit.

Toerenregeling op pompen

Elektrische motoren in pompen worden bij voorkeur in toerental geregeld, zodat de waterhoeveelheid overeenkomt met de gevraagde hoeveelheid. Dit zorgt ervoor dat er niet meer water wordt getransporteerd dan nodig is.

Besparing: 60 tot 70% ten opzichte van vaste debieten of smoorregeling.
Toepasbaarheid: bestaande bouw en nieuwbouw.
Sectoren: utiliteit en woningbouw.

Vraaggestuurd regelen, verwarmen, koelen en ventileren

De behoefte aan verwarmen, koelen en ventileren kan in een gebouw per vertrek verschillen. Dit is afhankelijk van aanwezigheid van personen, de oriëntatie van een vertrek en de geproduceerde warmte van de aanwezige apparatuur. Vraaggestuurd regelen houdt in dat warmte, koude en ventilatie alleen in die vertrekken wordt afgegeven waar personen aanwezig zijn. Zo wordt er niet meer energie gebruikt dan noodzakelijk is voor een goed comfortniveau.

Besparing: 10 tot 30%.
Toepasbaarheid: bestaande bouw en nieuwbouw.
Sectoren: utiliteit en woningbouw.

Warmteterugwinning

Warmte uit de af te voeren lucht wordt teruggewonnen om daarmee de aangezogen lucht weer te verwarmen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in combinatie met gebalanceerde ventilatie of met ventilatielucht (warmtewiel).

Besparing: Hoogte van de besparing is afhankelijk van de gekozen combinatie. In combinatie met een warmtewiel kan een hoog percentage (70 tot 80%) van de warmte worden teruggewonnen.
Toepasbaarheid: bestaande bouw en nieuwbouw.
Sectoren: utiliteit en woningbouw.

Warmte- en koudeopslag

Watervoerende zandlagen in de bodem worden gebruikt om koude en warmte op te slaan. In de winter wordt het water opgepompt uit de warme bron (15 tot 20 graden) en afgekoeld met koude buitenlucht of een warmtepomp. Het afgekoelde grondwater wordt in de koude bron opgeslagen. In de zomer wordt het grondwater uit de koude bron opgepompt en gebruikt om het gebouw te koelen. Het grondwater neemt warmte uit het gebouw op uit het gebouwcircuit en wordt in de warme bron opgeslagen.

Besparing: het opslaan van (gratis) winterkoude levert, in vergelijking met een koelmachine, een besparing van 60 tot 80% op de elektriciteit voor koeling. De warmte uit de warmtebron kan worden gebruikt om ventilatielucht voor te verwarmen of als bron voor een warmtepomp.
Toepasbaarheid: bestaande bouw en nieuwbouw.
Sectoren: alle gebouwen, mogelijk gecombineerd met een warmtepomp.

Vrije koeling

Het benutten van koele buitenlucht om het gekoeld watercircuit in een gebouw te koelen. Vrije koeling is nuttig in ruimten die het hele jaar koude vragen, bijvoorbeeld voor koeling van computers. Een andere vorm van vrije koeling is het ‘s nachts ventileren van het gebouw met koele buitenlucht, mits de buitentemperatuur voldoende onder de binnentemperatuur is gedaald.

Besparing: 50 tot 80%, eventueel in combinatie met warmte- en koudeopslag
Toepasbaarheid: bestaande bouw en nieuwbouw.
Sector: utiliteit.

Stadsverwarming

Bij stadsverwarming wordt de vrijkomende restwarmte in een elektriciteitscentrale gebruikt om water in een distributienet te verwarmen. Met het distributienet wordt het warme water naar woningen en utiliteitsgebouwen getransporteerd.

Besparing: 50 tot 80%, eventueel in combinatie met warmte- en koudeopslag.
Toepasbaarheid: nieuwbouw.
Sector: woningbouw.

Verbranding biomassa

Verbranding van vaste, duurzaam geproduceerde biomassa, zoals hout of biogas, om duurzame warmte te produceren.

Besparing: 46% voor woningen en 17% voor kantoren.
Toepasbaarheid: bestaande bouw en nieuwbouw.
Sectoren: woningbouw en utiliteit.

Lage temperatuurverwarming (LTV )

Relatief lage watertemperaturen in de verwarmingsinstallatie (aanvoer van 55 graden of lager). Dit is onder meer te bereiken door vloeren/ of wandverwarming.

Besparing: Lage Temperatuur Verwarming (LTV) bespaart zelf niets, maar in combinatie met de gekozen apparatuur levert het besparing op.
Toepasbaarheid: nieuwbouw.
Sectoren: woningbouw en utiliteit.

Zonne-energie

Zonnestraling wordt omgezet in elektriciteit.

Besparing: met zonnepanelen aan de gevel circa 65%, met zonnepanelen op het dak 80%
kWH per m2 PV-paneel. Een zonneboiler in combinatie met tapwaterverwarming levert een besparing op van 230 m3 aardgas.