ABN AMRO - Visie op sectoren 2015 - Bouw en Vastgoed

Visie op Woningbouw

Branche in cijfers

  • 4,8 miljard euro aan orders is er in 2014 ontvangen voor de bouw van nieuwe woningen. Dit is 40,5% meer dan er in 2013 werd ontvangen. Bouwers voor de markt waren verantwoordelijk voor het grootste deel van de stijging. De orders van woningcorporaties daalden nog.
  • 153.511 transacties van bestaande koopwoningen zijn er in 2014 gemeld, een stijging van 39,4%. Een dergelijke stijging is sinds 1995 niet voorgekomen. Al ligt het aantal transacties nog op een veel lager niveau. Ook werden er sinds 1995 nog nooit zoveel woningen verkocht als in december 2014. De prijzen van bestaande koopwoningen stegen in 2014 met 0,9%. Dit is de eerste jaarlijkse prijsstijging sinds 2008.
  • 23.345 nieuwbouwwoningen werden er in 2014 verkocht. In 2013 werden slechts 14.769 nieuwe woningen verkocht. De stijging bedroeg maar liefst 58,1%.Bron CBS, NVB
  • Woningbouw herstelt in kielzog woningmarkt
  • De woningbouwproductie steeg in 2014 met 1%
  • De onderontwikkelde vrije huursector biedt kansen voor woningbouwers

Ontwikkelingen – eindelijk herstel woningbouwproductie

Het eerste herstel van de woningbouwproductie is ingezet. De woningbouwproductie steeg in 2014 met circa 1%. Nieuwbouw droeg in 2014 nog niet bij aan de groei, die kwam nog geheel voor rekening van de renovatie. De aantrekkende woningmarkt heeft de eerste aanzet voor dit herstel gegeven. Het vertrouwen in de woningmarkt, gemeten door de Eigen Huis marktindicator, staat op een recordniveau. Het aantal transacties van bestaande koopwoningen steeg in 2014 met 39,4% en sinds 1995 zijn er niet zoveel transacties gemeten als in december 2014. Ook de woningprijzen stegen licht. Door het aflopen van de schenkingsvrijstelling en startersleningen per 1 januari 2015, is de verwachting dat de woningmarkt in 2015 stabiliseert.

Door het herstel van de woningmarkt, verwachten wij dat de bouw van nieuwe woningen in 2015 de kar gaat trekken in plaats van renovatie. Dit blijkt al uit de afgegeven vergunningen. In 2014 werden er 39% meer vergunningen voor nieuwbouwwoningen afgegeven, terwijl de vergunningen voor renovatiewerkzaamheden met 5% stegen. Voor het eerst sinds 2006 stegen de afgegeven vergunningen voor nieuwe woningen. Alle opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor deze opleving. Zelfs woningcorporaties vroegen in 2014 11% meer vergunningen aan voor nieuwe huurwoningen. Het effect van de verhuurdersheffing op de investeringen in nieuwe woningen lijkt hiermee voorbij. Minder vergunningen voor renovaties lijkt een voorteken op het aflopen van de btw-verlaging op arbeid voor de renovatie van woningen. Een ander teken dat herstel van de woningbouw aanstaande is, is de orderportefeuille van woningbouwers. Die steeg van 5,5 naar 7,2 maanden in 2014.

Onze visie – vergrijzing, krimp en alleenstaanden bepalen nieuwbouw

De woningbouw herstelt als laatste branche in de bouw van de crisis. Doordat stevige groei van de woningbouw wordt verwacht de komende jaren, zal de woningbouw de bouwsector de komende jaren mee omhoog trekken. Nu ook de verwachting is dat de nieuwbouw sterk zal toenemen, is het van belang dat die woningen worden gebouwd waar behoefte aan is. Door enerzijds de vergrijzing en anderzijds het feit dat we steeds langer alleen blijven wonen, zijn kleine en aangepaste woningen nodig. Ook is nieuwbouw niet in alle regio’s nodig. In krimpgebieden kunnen leegstaande gebouwen getransformeerd worden tot woningen om zo de (toekomstige) leegstand daar te beperken. In de Randstad zal nieuwbouw wel noodzakelijk blijven. Wel zal dit kleinschaliger dan vroeger gebeuren. Doordat daar veelal binnenstedelijk gebouwd wordt, is dit voor bouwers aantrekkelijk. Binnenstedelijk bouwen is meer expertise nodig en bouwers kunnen zich daarmee onderscheiden. Ook zal bij binnenstedelijk bouwen meer gebruik worden gemaakt van prefab bouwen, omdat dit efficiënter is dan een grote bouwplaats midden in de stad.

Voor bouwers liggen ook volop kansen in de bouw van huurwoningen voor de vrije sector. Deze worden nog maar beperkt gebouwd. Volgens het CBS zijn er in 2013 bijna 50.000 nieuwe woningen gebouwd, waarvan slechts 11% bestemd waren voor de vrije huursector. 43% van de woningen waren bestemd voor woningcorporaties en iets meer dan 39% betrof koopwoningen. Daarmee zijn er in 2013 meer huur- dan koopwoningen gebouwd. Maar wel erg weinig huurwoningen voor de vrije sector. Minister Blok heeft aangegeven dat er tot 2020 ruimte is om 90.000 tot 110.000 vrije huursectorwoningen te bouwen. Hier zouden bouwers en projectontwikkelaars op in moeten springen.

  • In 2014 steeg de orderportefeuille van woningbouwers van 5,5 naar 7,2 maanden. De orderportefeuille heeft sinds eind 2008 niet meer zo hoog gestaan.
  • Voor de crisis bedroeg de orderportefeuille gemiddeld 9 maanden, dit maakt duidelijk dat er voor woningbouwers nog een lange weg te gaan is.

  •  In 2014 steeg het aantal nieuwbouwwoningen waar een vergunning voor is afgegeven flink, met ruim 50%. Voor huurwoningen was de stijging bijna 28%, voor koopwoningen zelfs 66%.
  • De stijging was het grootst bij bouwers voor de markt. Zij vroegen voor ruim 77% meer woningen vergunningen aan. De woningcorporaties vroegen 1,9% meer vergunningen aan. Dit lage percentage komt doordat zij voor bijna 26% minder koopwoningen vergunningen aanvroegen. Voor huurwoningen vroegen zij ruim 11% meer vergunningen aan.

De woningbouwproductie liet in 2014 licht herstel zien. De woningbouwproductie steeg in 2014 met 1%.

De stijging van de woningbouwproductie kwam door een stijging van groot en klein onderhoud van 3,2%. De nieuwbouwproductie van woningen liet nog een kleine daling zien van 1,4%.

ABN AMRO verwacht dat de woningbouwproductie in 2015 flink zal stijgen, doordat ook de nieuwbouwproductie toe zal nemen. De woningbouwproductie zal dan de bouw omhoog stuwen.

Visie op ..