CO2-voetafdruk benchmark

Benchmark kantoren, scholen en winkels

Kantoren Scholen Winkels
Gasverbruik in m3  per m2 15 15 14
Stroomverbruik in Kwh per m2 88 31 139

Benchmark enkele branches in de industrie

Gemiddeld kengetal m3 Gemiddeld kengetal Kwh
  gas per ton product stroom per ton product
Rubber- en kunstofindustrie 100 906
Chemische industrie 85 191
Zuivelindustrie 65 77
Vleesindustrie 175 26
Ijzergieterijen 82 981
Bron: SenterNovem Kompas Energiebewust Wonen en Werken