Passiefhuis

Woning, besparingsvariant, EPC ~ 0.4.

Het Passiefhuisconcept is vooral gericht op isolatie. Door zeer sterk te isoleren neemt de vraag naar ruimteverwarming sterk af. Er is slechts een klein verwarmingssysteem nodig.

Technisch concept

Sterke isolatie met hoge Rc-waarden voor de muren en dak (Rc=10) en HR++-glas of drievoudig glas. Verder goede kierdichting van kozijnen en raamsluitingen. De ventilatie is meestal uitgerust met een warmteterugwin-unit (WTW). De EPC is circa 0,4.

Energetische prestaties

De ervaringen in het buitenland zijn positief. De hoge prestaties worden alleen gerealiseerd als er voldoende controle is op de uitvoering van de bouw, bijvoorbeeld door het Passiefhuiscertificaat te hanteren (zie verderop onder ‘Kwaliteitsbeheersing’). Door het gedrag van de bewoners wordt niet altijd de verwachte besparing bereikt.

Risico’s

  • Te weinig ventilatie
  • Oververhitting door te veel glas op het zuiden zonder goede zonwering

Varianten

Om energieneutraliteit te bereiken, kunnen PV-cellen worden toegevoegd.

Kwaliteitsbeheersing

De hoge bouwkwaliteit is cruciaal voor het slagen van dit concept. Het formele Passiefhuiscertificaat van het Duitse Passivhaus Institut wordt pas verleend als aan strenge eisen is voldaan. Daar horen ook een opleveringskeuring en een luchtdichtheidstest bij. In Nederland wordt de term Passiefhuis ook gebruikt zonder bijbehorend certificaat. Dan moet de bouwkwaliteit op een andere manier gegarandeerd worden.

Aandachtspunten voor het proces

  • Afspraken met de bouwer dat de EPC onder de bouwnorm blijft.
  • Zorgvuldig bouwen om aan de Passiefhuis-eisen te voldoen.
  • Voldoende voorlichting aan de bewoners over het gebruik van het Passiefhuis.

Consequenties voor bewoners

  • ‘Gedrag’ van de woning is anders
  • De temperatuur blijft lang hoog
  • Er is een balansventilatiesysteem
  • Dikke muren
  • Lage energiekosten