Duurzaamheid in je bedrijf

Bij duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) houdt een bedrijf rekening met de effecten van activiteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering.

Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit (PPP). Dat levert betere resultaten op voor zowel bedrijf als samenleving en milieu.

Duurzaam ondernemen structureel oppakken, zodanig dat het onderdeel wordt van alle bedrijfsprocessen, hoe pak je dat aan? Bepaal eerst welke bedrijfsprocessen en activiteiten er bij je bedrijf plaatsvinden. Bij een bedrijf heb je over het algemeen te maken met de volgende hoofdactiviteiten:

Bekijk per activiteit waar je in je bedrijf mee te maken hebt. Wat wordt er ingekocht? Wat voor relaties zijn er? Wat voor diensten en producten lever je? Welke aandachtpunten zijn er intern? Ga vervolgens per punt na hoe de zaken op dit moment worden aangepakt en hoe er meer rekening gehouden zou kunnen worden met duurzaamheid.

Gebruik binnen deze vier gebieden de volgende aandachtspunten en tips als vertrekpunt:

1. Inkoop
 • Duurzaam inkopen van grondstoffen en materiaal: bedenk welke materialen en grondstoffen je inkoopt en welke mogelijkheden er zijn om die te verduurzamen. Maak gebruik van het Stappenplan duurzaam inkopen van MVO Nederland.
 • Duurzame logistiek en mobiliteit: ga na op welke manier de goederen worden vervoerd. Kan dit ook op een duurzamere manier? Lees hier meer over in het Dossier logistiek en mobiliteit van MVO Nederland.
2. Product / dienst
 • Productie: afhankelijk van het soort bedrijf dat je hebt, kan de productie een behoorlijke milieu-impact hebben. Onderzoek welke duurzamere alternatieven er beschikbaar zijn.
 • Innovatie en R&D: duurzaam ondernemen gaat ook om slim nadenken over andere manieren om je bedrijf te runnen. Kunnen de producten verduurzaamd worden? Denk creatief na over het productproces en breng veranderingen aan.
 • Verpakkingen en recycling: niet alleen de herkomst en productie bieden kansen voor verduurzaming. Ook voorwaarts in de keten is veel winst te behalen. Bijvoorbeeld door het verpakkingsafval te verminderen en te verduurzamen. Denk ook goed na wat er met het product gebeurt na de gebruiksfase.
 • Transparantie, communicatie en marketing richting klanten: het is belangrijk om duidelijk en open met klanten te communiceren. Denk aan een klachtenprocedure, eerlijke informatie op verpakkingen en veiligheid bij het gebruik van een product.
 • Exporteren: internationaal spelen er vaak andere thema’s dan hier in Nederland. Als je een product gaat exporteren dan is het belangrijk om hierbij stil te staan. Lees het Dossier duurzaam exporteren van MVO Nederland.
3. Interne processen
 • Duurzaam inkopen van kantoorartikelen en catering: ieder bedrijf koopt producten in ten behoeve van de interne bedrijfsvoering. Denk aan koffie, catering, computers en kantoorartikelen. Hier is vaak snel en relatief gemakkelijk duurzaamheidswinst te behalen. MVO Nederland heeft voor allerlei producten en diensten factsheets gemaakt met bijvoorbeeld informatie over keurmerken om duurzaam inkopen op dit gebied makkelijker te maken.
 • Goed werkgeverschap en Human Resources: MVO gaat ook over goed werkgeverschap. Wat doe je in het bedrijf aan scholing, ‘het Nieuwe Werken’ en diversiteit?
 • Duurzame mobiliteit: hoe komt je personeel van huis naar werk en op welke manier reizen ze naar zakelijke afspraken? Er zijn steeds meer alternatieven voor de auto, zoals de OV-fiets, openbaar vervoer en mobiliteitsbudgetten. Dit zorgt niet alleen voor milieuwinst, maar helpt ook het fileprobleem te verminderen. Stimuleer het bijvoorbeeld ook bij relaties en partners die bij je langs komen.
 • CO2-neutraal ondernemen: je kunt bewust omgaan met energie door ‘klimaatneutraal’ te ondernemen. Dit kan in drie stappen: energie besparen, duurzame energie afnemen, onvermijdelijke uitstoot compenseren. Lees meer in het dossier klimaatneutraal ondernemen in het van MVO Nederland.
 • Bedrijfsvoering: bedenk wat je verder in je bedrijfvoering kunt oppakken. Denk bijvoorbeeld ook aan bewustwording van je werknemers of collega’s door een workshop te geven of doe als bedrijf vrijwilligerswerk. Zet de creativiteit in van je bedrijf.
 • ICT: er valt veel materiaal te besparen door bewust om te gaan met computers, printers en papier. Tips:
  1. Zorg dat iedereen standaard dubbelzijdig print
  2. Gebruik dunner papier
  3. Gebruik milieuvriendelijke printers
  4. Gebruik groene hosting
  5. Energiebesparing: er valt ook veel energie te besparen in je kantoor:
  6. Koop energiezuinige apparatuur
  7. Stel computers in op de slaapstand
  8. Installeer de energiespaarstand bij printers
  9. Zet printers uit buiten kantoortijden
  10. Vernieuw de TL-buizen
  11. Gebruik energiezuinige verlichting
  12. Installeer een combiketel
  13. Beperk de uren en toeren van de airconditioning
  14. Isoleer cv-leidingen in onverwarmde ruimtes
  15. Gebruik warmte-terugwinning bij ventilatie
  16. Isoleer je kantoor (bijvoorbeeld met groene daken)
4. Relaties
 • Duurzame financiering: veel bedrijven staan er nauwelijks bij stil wat er gebeurt met het geld dat zij op de bank hebben staan. Door het geld duurzaam te (laten) beleggen worden andere duurzame bedrijven in staat gesteld te maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Bovendien weet je als bedrijf dan zeker dat het geld niet wordt gebruikt voor investeringen die de duurzaamheid kunnen schaden. Duurzame financiering kan ook worden toegepast door pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.
 • Transparantie, communicatie en marketing richting stakeholders: het is van belang om een open en transparante communicatie met stakeholders aan te gaan. Op die manier ook kunnen zij zien welke keuzes je bedrijf maakt op het gebied van MVO. Dat is wel zo eerlijk en als je ambitieus bent op het gebied van MVO kan het ook leiden tot een veel betere reputatie.
 • Maatschappelijk betrokken ondernemen: niet alleen in de kernprocessen kunnen bedrijven stappen nemen. Bij MVO stel je als bedrijf middelen ter beschikking ten behoeve van maatschappelijke doelen. Dit kan in geld, maar bijvoorbeeld ook door personeel of bedrijfsmiddelen ter beschikking te stellen. Door aan de hand van bovenstaande aandachtspunten zoveel verschillende kanten van je bedrijf kritisch te bekijken, kun je een zo compleet mogelijk MVO-plan op te stellen. Tot slot 10 tips.
  1. Zorg voor een heldere visie van de leiding op duurzaam ondernemen. Zie duurzaamheid vooral als een kans om je bedrijf te versterken en tegelijkertijd bij te dragen aan een betere wereld.
  2. Betrek medewerkers, klanten, leveranciers en andere stakeholders bij de keuzes en de uitvoering; duurzaam ondernemen doe je niet alleen maar is een vorm van samenwerking.
  3. Inventariseer eerst wat er al gebeurt op het gebied van duurzaamheid; dat is vaak meer dan je denkt!
  4. Kijk naar goede praktijkvoorbeelden, zowel in de eigen sector als erbuiten.
  5. Duurzaam ondernemen is een reis en geen bestemming.
  6. Stel haalbare doelen en stel die regelmatig opwaarts bij.
  7. Communiceer over de resultaten (zowel successen als teleurstellingen/knelpunten/dilemma’s). Eerst interne communicatie dan externe communicatie.
  8. Neem actief deel aan kennis-communities / intervisie, etc.
  9. Als je core-business ontwerpen is verdiep je dan in duurzaam ontwerpen en gebruik de Groene Offerte.