Wat is CO2?

CO2, of koolstofdioxide, is het eindproduct van volledige verbranding van koolwaterstoffen, zoals bijvoorbeeld fossiele brandstoffen. Losse koolstofatomen (C) worden dan uit hun meestal lange ketens losgebroken door twee zuurstofatomen (O), om samen een nieuwe verbinding te maken: C + O2 → CO2. Bij dit proces komt energie vrij.

CO2 ontstaat niet alleen bij verbranding. Ook bij langzame oxidatie, zoals bijvoorbeeld de rotting van biomassa, komt CO2 vrij.

Klimaatverandering

Omdat CO2 zo’n klein molecuul is, is het onder normale omstandigheden altijd een gas. Dit soort gas wordt ook wel  broeikasgas genoemd. Het grootste deel van de CO2  bevindt zich in de atmosfeer. Een kleiner deel lost op in water. Deze verhouding ligt min of meer vast. Als de CO2-concentratie in de lucht toeneemt, nemen ook de oceanen meer CO2 op.

De concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer is sinds de industriële revolutie (200 jaar geleden) met 30 procent gestegen, vooral CO2 en CH4 (methaan). Meer broeikasgas zorgt voor een versterkt broeikaseffect: de atmosfeer houdt daardoor meer warmte vast. Oftewel: de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt.

Gevolgen van klimaatverandering

Volgens schattingen zal de gemiddelde temperatuur op aarde de komende honderd jaar stijgen met 1,4 tot 5,8 graden Celsius. Daarvan zijn wereldwijd gevolgen te verwachten.

  • Het aantal overstromingen in laaggelegen gebieden zal toenemen, door verdere stijging van de zeespiegel met 9 tot 88 centimeter in deze eeuw, tot enkele meters de komende eeuwen; smeltende gletsjers en andere ijsmassa’s veroorzaken die stijging.
  • Opschuiven van klimaatzones. Mogelijk ontstaan er meer bosbranden, sterft koraal af, smelten gletsjers, ontdooit permafrost en worden de woestijnen groter.
  • Veranderingen in de waterkringloop kunnen zoetwatertekort verergeren in bepaalde wereldregio’s, zoals het Midden-Oosten, de Sahel, Australië en Midden-Amerika. In andere gebieden zal het volume zoet water juist toenemen, zoals in delen van China en de Verenigde Staten.
  • Door toenemende droogte zal de landbouwproductie afnemen in grote delen van de wereld (Afrika, het Midden Oosten en India). In andere regio’s, zoals in Nederland, gaan gewassen mogelijk harder groeien doordat het klimaat natter en warmer wordt, en er meer CO2 in de lucht zit.
  • Bedreiging van de volksgezondheid, door tekort aan water of voedsel of door grotere verspreiding van ziektes zoals malaria.

Wist je dat?

Ieder mens ademt CO2 uit. Het gas ontstaat bij het verbranden van voedingsstoffen in het lichaam. Ook in frisdrank zit CO2 in de vorm van bubbels, en wordt CO2 in kassen gebruikt om de groei van gewassen te stimuleren. De chemische industrie gebruikt CO2 vaak als grondstof, bijvoorbeeld voor het maken van kunstmest.

Onderneem zelf actie door energie te besparen!

Energie besparen is het belangrijkst, dat voorkomt de uitstoot van broeikasgassen. En kiezen voor duurzame energiebronnen, zoals groene stroom, dat voorkomt uitputting en gebruik van fossiele brandstoffen. Ook hebben wij een paar tips voor u op een rijtje gezet. Zo helpt u met kleine handelingen mee om de uitstoot van CO2 te verminderen.

Tot slot kunt u CO2-uitstoot compenseren. Het effect van de uitstoot van broeikasgassen die ontstaat door uw gasverbruik, gereden autokilometers, vliegreizen en aankopen via een bepaalde creditcard, kunt u laten compenseren, bijvoorbeeld door bomen te laten aanplanten. Meer daarover op Klimaatcompensatie.

Bronvermelding: Milieu Centraal, CO2 Benchmark