Bouwengineering

Om meer klantwaarde (bijvoorbeeld een calculatie of bouwmanagement) toe te kunnen voegen aan een project is het van groot belang inzicht te hebben in de wens van de klant. Door in een vroeg stadium over de juiste gegevens te beschikken zijn wij dan ook in staat om de gevraagde klantwaarde daadwerkelijk toe te voegen aan het uiteindelijke resultaat.

Gedurende het ontwerpproces,  werken we samen met de project architect / tekenaar over ontwerp, detaillering, uitvoering, planning.

Tijdens dit traject is het veelal ons doel om door ‘verbeteringen’ het uitvoeringstraject nog vlotter te laten verlopen en ook hier de faalkosten te reduceren.

Vanzelfsprekend staan ook hier de bouw- en stichtingskosten centraal, en zullen deze als en rode draad door het ontwerpproces lopen.