Bouwkundige inspecties

Bouwkundige inspectie / opname:

Gezien een huidige staat van een pand adviseren wij veelal om een bouwkundige inspectie (of een zo geheten 0-opname), voor zowel interieur als exterieur uit te laten voeren.

Hieraan zal door ons een rapportage worden gehangen waarmee de te verwachten onderhoudskosten (van het moment van opname) duidelijk in beeld zullen worden gebracht.

Tijdens de bouwkundige inspectie / opnamen zullen dan ook alleen zichtbare gebreken of tekortkomingen worden geconstateerd en geen constructieve of verborgen gebreken.

We worden voor deze inspecties in de volgende, veel voorkomende situaties, ingeschakeld;

  • Bouwkundige aankoop inspectie t.b.v. particulieren,
  • Bouwkundige inspectie meerjaren onderhoud (bedrijven en gemeenten),
  • Bouwkundige 0-opname t.b.v. groot onderhoud (woningbouwverenigingen en coöperaties),