Bouwmanagement

Het bouwproces is een complex en risicovol traject, alleen met een goede begeleiding worden projecten opgeleverd tot het gewenste resultaat. Pevesta begeleid haar opdrachtgevers bij realiseren van een succesvol project binnen de afgesproken projectkaders van kwaliteit, kwantiteit en kosten.

Het ontwerpproces begint veelal met het selecteren van een architect, constructeur en bijbehorende adviseurs .

Gedurende dit traject kunnen onze werkzaamheden onder andere bestaan uit:

 • Begeleiden selectie architect, constructeur en adviseurs,
 • Bijwonen n voorzitten voorbesprekingen (inclusief verslaglegging),
 • Selecteren bouwkundig aannemer(s) en installateur(s),
 • Uitnodigen bouwkundig aannemer(s) en installateur(s),
 • Aanbesteden bouwkundig aannemer(s) en installateur(s),
 • Controleren inschrijfbegrotingen bouwkundig aannemer(s) en installateur(s),
 • Prijs- en contractvorming bouwkundig aannemer(s) en installateur(s),
 • Complete bouwbegeleiding, bouwmanagement, directievoering en bouwcontrole ,
 1. Controle kwaliteit en kwantiteit,
 2. Overleg met uitvoerders en projectleiders,
 3. Bijwonen, voorzitten, notuleren en verzenden van bouwverslagen,
 4. Rapportage naar opdrachtgever,
 5. Controle termijnfacturen,
 6. Controle en registratie meer en  minderwerk,
 • Opleveren van het project,