CO2-footprint

De CO2 Footprint of Carbon Footprint is een meetinstrument om de impact van onze activiteiten te meten op het milieu en voornamelijk klimaat verandering! Het is gerelateerd aan de uitstoot van alle broeikasgassen die we veroorzaken door bijvoorbeeld: productie, transport, verwarmen en natuurlijk het maken van energie met fossiele brandstoffen. De Carbon Footprint is een meting van alle broeikasgassen, dit wordt vertaald naar een CO2 equivalent, en krijgt als waarde ton, kg en bijvoorbeeld gram.
Een Carbon Footprint bestaat uit de som van twee delen, de primaire en secundaire footprint.
1. De primaire Footprint bestaat uit directe emissies uit de verbranding van fossiele brandstoffen. Als voorbeeld: de auto, wegtransport, brandstofverbruik van vliegtuigen, het gas wat verbruikt wordt voor het verwarmen van je huis. We hebben hier dus directe invloed op!
2. De secundaire Footprint bestaat uit indirecte CO2 emissies van de gehele levenscyclus van producten die we gebruiken(Van grondstof, productie, recycling/ afvalverwerking anders bekent als de productketen).
Elk van de volgende activiteiten zorgen ervoor dat er 1KG CO2 aan je persoonlijke Carbon Footprint wordt toegevoegd.
  • Het reizen met openbaar vervoer(bus en trein) voor een afstand van 12km.
  • Het rijden van 6Km in je auto(calculatie op basis van een verbruik van 7,3L op 100Km)
  • Vliegen met een vliegtuig voor een afstand van 2,2Km.
  • De productie van 5 plastic draagtassen.
  • De productie van 2 plastic flessen.
  • De productie van 1/3 van een cheeseburger.
De Carbon Foorprint is een zeer goede tool, om te begrijpen wat de impact van een bepaald gedrag bijdraagt aan klimaatverandering. Dit geldt voor individuele personen, als bedrijven die een product produceren. De meeste mensen en bedrijven schrikken ervan als ze zien hoeveel CO2 hun activiteiten creƫren. Als je persoonlijk of als bedrijf een bijdrage wil leveren aan het tegengaan van klimaatverandering, is het essentieel dat je constant je Carbon Footprint monitort en reduceert.
Hoe hoog mag dan je persoonlijke Carbon Footprint zijn? Op korte en langere termijn moet deze 2000Kg per jaar zijn per persoon, dit is de maximale grens voor een duurzame wereld. Er is dus nog een lange weg te gaan.
INNOZAAM helpt uw bedrijf met de inventarisatie en ook het bijwerken van uw footprint.

Waar heeft u deze voor nodig?

Uw klanten kunnen er om vragen. Vaak vraagt men om een ISO-certificering, de CO2 footprint is een tool die gebruikt wordt om deze certificering te behalen.

Ook geeft het u een indruk wat uw verbruik is en kunt u maatregelen nemen om niet alleen co2 te verminderen maar ook op uw kosten te besparen.