Duurzaam Geproduceerd!

Energie investeren in een gezond,veilig en productief werkklimaat

De uitdaging

De wereldbevolking groeit exponentieel. De vraag naar schoon water en schone lucht neemt toe, tegelijkertijd neemt de beschikbaarheid en kwaliteit af. Grondstoffen en fossiele brandstoffen worden schaarser. Het gehele leefsysteem staat onder druk. De uitdagingen van deze tijd vragen op sociaal, ecologisch en economisch gebied om intelligente, creatieve en integrale oplossingen. Gebaseerd op besef, kritische zelfreflectie en het durven nemen van verantwoordelijkheid. Om in de behoeften van de mens, de natuur en het leefsysteem te kunnen blijven voorzien is het terugdringen van afval en verspilling van energie absoluut noodzakelijk. Het (her)gebruik van grondstoffen en energie moet worden herzien net zoals de doelmatigheid van productieketens om continuïteit te waarborgen. Het verduurzamen van enkel de productiemethoden is niet genoeg. Zorgen voor het welzijn en veiligheid van de mens in zijn woon- en werkomgeving zijn belangrijke factoren om duurzamer en efficiënter te kunnen produceren. Minder uitval door ziekte, ongevallen, concentratieverlies, vermoeidheid en verminderde motivatie gecombineerd met een hogere productiviteit zorgen voor een positief effect op het milieu en het welzijn. Een gezond, veilig en productief werkklimaat is een solide schakel in de conditieketen voor duurzame bedrijfsvoering. De innovatieve klimaatbeheersingssystemen van Colt dragen bij aan zo’n arbeids- c.q. productieomgeving. De vier natuurelementen, respectievelijk water, lucht, aarde en vuur, vormen de basis voor innovatieve ideeën en oplossingen binnen dit vakgebied.

Griekse Natuurfilosofen en de Vier Elementen

Door nauwkeurige observatie ontstond bij de Griekse natuurfilosofen uit de Oudheid, waaronder Thales, Plato en Aristoteles, het revolutionaire idee dat alle materie bestond uit andere materie (water, lucht, aarde en vuur). Ondanks het feit dat dit niet helemaal klopte was de manier van denken correct en werd hiermee de basis gelegd voor de moderne wetenschap. Wetenschap die hard nodig is om de huidige uitdagingen te lijf te gaan. (bron. Colt International BV )