Duurzame en energieefficiënte paneelsystemen

Kingspan is fabrikant en adviseur van geïsoleerde paneelsystemen voor duurzame gevels, daken en vloeren. Aanvullend op de twee isolatie-divisies binnen Kingspan Plc, sluiten Renewables (hernieuwbare energie) en Environmental (watermanagement) naadloos aan op het assortiment ten behoeve van de moderne gebouwschil. In de strategische bedrijfsvoering ligt de nadruk op de vervaardiging van duurzame, energiezuinige bouwsystemen die uiterst brandveilig zijn. Bovendien investeert de organisatie continu in innovatieve ontwikkelingen. De productie vindt o.a. plaats in Groot-Britannië en binnen de verkoopkantoren in de Benelux werken circa vijftig medewerkers bij deze beursgenoteerde onderneming.
De onderneming is actief in de utiliteits- en woningbouw en de concepten die Kingpan vermarkt, zijn geprefabriceerde bouwcomponenten die hun toegevoegde waarde reeds hebben bewezen. De onderneming is koploper in de industrie op het gebied van duurzaamheid, en intellectueel aanstichter van de nulenergiewoning (Lighthouse). Geïsoleerde paneelsystemen hebben ook een substantiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de energiepositieve bedrijfshal (Blue Planet).

KOSTENBESPARING

De voordelen van deze bouwsystematiek monden uit in een besparing van vijftien procent op de totale bouwkosten (dankzij faalkostenreductie) en besparingen dankzij een snellere montage dan bij de traditionele bouw. Met de geïsoleerde prefabsystemen kan de organisatie traditionele bouwmethodes op economisch verantwoorde wijze vervangen.

ONE OF A KIND

Begin 2010 vindt de lancering plaats van een revolutionair nieuw gevelconcept. Het kenmerk hiervan is de geprefabriceerde gebouwschil die in de behoefte van elke architect voorziet omdat nagenoeg elke esthetische afwerking hierop kan worden aangebracht. De keuzevrijheid is nagenoeg eindeloos: Eén paneel, 1000 façades!

PASSIEF BOUWEN

De populariteit van passief bouwen groeit niet alleen door aanscherpende regelgeving, maar ook omdat het een investering is die zich

zelf gemakkelijk terugbetaalt. Een mooi voorbeeld is het Kingspan

Lighthouse- concept. Het Lighthouse is ontwikkeld als klimaatneutrale, 

geprefabriceerde woning. Het concept werd gelanceerd op het

Innovation Park van BRE in Engeland en is het meest geavanceerde 

huis dat ooit voor de woningbouw werd ontwikkeld (zie http://

www.kingspan.nl/Page/sp1232/ml1/Index.html). Het heeft een 

jaarlijkse energierekening van slechts 33 euro en is bovendien CO2-

neutraal.

PREFAB-HOUTSKELETBOUW

Belangrijk bij passief bouwen is een hoge isolatiewaarde en een grote luchtdichtheid. De beste manier om dit te bereiken is het bouwen met prefab-houtskeletbouwelementen. Kingspan TEK is een systeem dat niet alleen grote vrijheid geeft voor het ontwerp, maar ook zijn voordelen vertaalt in kosten-efficiënte montage en een luchtdichte gebouwschil. De panelen, met een houten binnen- en buitenplaat en daartussen brandveilig isolatiemateriaal, kunnen in vele vormen aangeleverd worden. Het voordeel van het systeem is dat aan de wensen van iedere architect tegemoetgekomen kan worden waar het gaat om vorm en afwerking. Bovendien sluiten de elementen naadloos op elkaar aan, wat een snelle en makkelijke bouw zonder verlies aan
kwaliteit mogelijk maakt. De mogelijkheden met de op maat gemaakte prefab-panelen zijn legio. Zo vormen deze panelen de basis voor duurzame en betaalbare woningbouw en worden ze toegepast in hoogbouw en in grootschalige nieuwbouw- en renovatieprojecten.