EBI RAPPORTAGE

EBI

EBI staat voor Engineering, Bouw, Installatie en Infrastructuur. Dit zijn de hoofd thema’s die voor innovatie en duurzaamheid gebruikt worden in de bouw-keten.

Niet het product en de conservatieve manier van maatwerk advies  staat hierin centraal maar wensen en behoefte van de opdrachtgever.

Innozaam kent 3 fasen:

  1. Behoefte inventarisatie
  2. Rapportage  / Advies
  3. Begeleiding / Uitvoering

EBI gaat verder dan EPA

Doordat EPA gebonden is aan verouderde data en de huidige innovatieve oplossingen niet meeweegt ontstaat een behoefte aan een nieuw keurmerk. Voor een EPA adviseur houdt het bij de rapportage op echter voor de opdrachtgever is het dan nog niet af.

INNOZAAM zet dat keurmerk in de markt samen met leden waarbij we als doelstelling hebben, een maximaal duurzaam en innovatief gebouw dat niet allen theoretisch is maar uiteindelijk ook uitgevoerd kan worden. Er wordt samengewerkt met fabrikanten, leveranciers hierdoor hebben we toegang tot de laatste data en berekeningsmethoden. In het rapport worden de wensen en behoefte van de opdrachtgever meegewogen en staat centraal.