EPA - Energie Prestatie Advies

Een Energieprestatieadvies (EPA) is een maatwerkadvies dat u inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen.

De kwaliteit van het energieadvies is geborgd via onafhankelijke certificering op basis van een nationale beoordelingsrichtlijn.

EPA-maatwerkadvies

Een EPA-maatwerkadvies moet worden opgesteld door een gecertificeerde adviseur.

Een EPA-maatwerkrapport biedt u:

 • een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw;
 • inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen;
 • inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen;
 • inzicht in de CO2-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen;
 • een goede basis voor overleg met de gemeente in het kader van de Wet milieubeheer.

Een verbeterde energieprestatie resulteert in een aanmerkelijk lagere energierekening, meer comfort, lagere milieubelasting, een gezonder binnenklimaat en lagere energiekosten (woonlasten/beheerskosten).

Wat is een goed moment voor een EPA-maatwerkadvies?

Een geplande verbouwing van uw bedrijfsaccommodatie is bij uitstek een gelegenheid om een energieadvies te laten uitvoeren. Het kan ook een rol vervullen in de onderhoudsplanning.

Belastingvoordeel

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee bedrijven premie kunnen ontvangen voor een energieadvies en voor het uitvoeren van de bijbehorende energiebesparende maatregelen. U kunt 44% van de kosten van het energieadvies (voor bestaande gebouwen) aftrekken van de fiscale winst. Het netto voordeel bij een vennootschapsbelasting van 31,5% is 14%.

Relatie EPA-maatwerkadvies en energielabel

Een EPA-maatwerkadvies en een energielabel worden beide afgegeven door een gecertificeerd bedrijf en geven informatie over de energieprestatie van een pand. Maar verder zijn er veel verschillen.

Het energielabel:

 • is vanaf 2008 verplicht bij nieuwe verhuur of verkoop;
 • komt tot stand door beperkt onderzoek;
 • is een algemene berekening van de energieprestatie van een gebouw onder standaardcondities.

Het EPA-maatwerkadvies:

 • is een vrijwillig advies;
 • geeft een helder overzicht van het werkelijke energiegebruik van een gebouw en onder welke condities dat tot stand komt;
 • bepaalt veel gedetailleerder welke verbeteringsmaatregelen u zou kunnen treffen;
 • geeft een indicatie van het verwachte energieverbruik en de verwachte comfort- en klimaatverbetering als gevolg van energiegerelateerde maatregelen;
 • geeft een overzicht van de kosten en baten als gevolg van energiegerelateerde maatregelen, inclusief de terugverdientijden.

Waarom meer dan een energielabel?

Een EPA-maatwerkadvies is een verdieping van het energielabel. Het is een integraal en uitvoeringsgericht advies dat aansluit op de huisvestingsprocessen. Het biedt daarom veel meer aanknopingspunten voor een gedegen besluitvorming. Een EPA-maatwerkadvies leidt niet automatisch tot een energielabel, maar de gegevens uit het maatwerkadvies kunnen wel benut worden voor het bepalen van een energielabel.