Innovatiekrediet

Innovatiekrediet

U hebt een innovatief idee. U ziet de kansen in de markt voor een nieuw product. U beschikt over kennis, visie en ambitie, maar niet over voldoende financiële slagkracht. Want wie wil er investeren in een project dat veelbelovend is, maar ook hoge risico’s met zich meebrengt?

De financiering van het Innovatiekrediet komt vanuit het Innovatiefonds MKB+. Een fonds met een revolverend karakter voor de financiering van risicovolle innovatie. Revolverend betekent dat het geld dat u terugbetaalt, opnieuw in het fonds terechtkomt. Dan kunnen andere bedrijven hier ook weer gebruik van maken.

Voor wie?

Zowel starters als gevestigde bedrijven kunnen profiteren van het Innovatiekrediet. Uw bedrijf moet gevestigd zijn in Nederland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Vermogen om te innoveren

In 2014 bedraagt het budget voor het Innovatiekrediet € 60 miljoen. Aanvragen kunt u het hele jaar indienen. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Elke aanvraag beoordelen wij individueel of die aan de eisen voldoet. Als dat zo is en er is nog budget beschikbaar, ontvangt u het gevraagde krediet.

Wat is het?

Het geld is een risicodragend krediet. U moet het krediet en de hierop berekende rente terugbetalen. De rente hangt af van het risicoprofiel. Voor nieuwe projecten bedraagt dit 4, 7 of 10%.

Het krediet is bestemd voor de financiering van veelbelovende innovatieve projecten. Deze projecten moeten binnen enkele jaren leiden tot nieuwe producten. Bijvoorbeeld de technische ontwikkeling van een nieuw product. Of de ontwikkeling van een medicijn waarbij nog een klinische studie is vereist.

Kleine bedrijven kunnen met het innovatiekrediet 45% van de ontwikkelingskosten van een project financieren, middelgrote bedrijven 35% en grote bedrijven 25% (bekijk de definitie van kleine en middelgrote ondernemingen). Het krediet bedraagt maximaal € 5 miljoen. Onder de ontwikkelingskosten vallen onder andere: eigen loonkosten, materialen, afschrijvingen, uitbestedingkosten, reiskosten en kosten van octrooiaanvragen. In het geval van samenwerkingsverbanden kan het maximale kredietpercentage verhoogd worden tot 40% of 50%, zie tabel.

Maximale kredietpercentages
Omvang onderneming Kredietpercentage zónder samenwerking Kredietpercentage mét samenwerking
Klein 45 50
Middelgroot 35 50
Groot 25 40

Als het project in technische zin mislukt, kan het ontvangen geld kwijtgescholden worden. Slaagt het project, dan moet u de lening inclusief opgebouwde rente binnen 10 jaar terugbetalen volgens het afgesproken schema.

Andere mogelijkheden mkb

Sluit deze regeling niet aan op uw situatie? Op ondernemingfinanciering vindt u een overzicht van de verschillende mkb-regelingen die RVO.nl uitvoert.

Opdrachtgever

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert het innovatiekrediet uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.