Meerjaren onderhoudsplan (MJOP):

Op basis van gemaakte rapportages is er de mogelijkheid door ons bureau een MeerJaren OnderhoudsPlan op te laten stellen, hierin wordt door ons aangegeven wat de te verwachten onderhoudskosten bedragen over de ‘gevraagde’ periode.