MIA\Vamil

MIA (Milieu Investeringsaftrek) en Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen)

Bent u ondernemer en wilt u fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken? Dat kan met de Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

Met de MIA kunt u profiteren van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. De Vamil biedt u de mogelijkheid om 75 procent van de investeringskosten op een door uzelf te bepalen tijdstip af te schrijven.

Milieulijst

Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn om te investeren in de meest milieuvriendelijke oplossingen mét fiscaal voordeel? Kijk dan op de Milieulijst van 2014. Op deze lijst staan ruim 300 investeringen die échte milieuwinst opleveren.

Aanvragen

Wees op tijd met het aanvragen van MIA\Vamil: binnen drie maanden na het geven van de opdracht (schriftelijk of mondeling). U kunt MIA en/of Vamil aanvragen via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Vraag hiervoor op tijd eHerkenning aan.

Uw milieuvriendelijke investering op de Milieulijst

Gaat u niet zelf investeren? Maar heeft u een vernieuwende milieuvriendelijke techniek ontwikkeld die u graag op de markt wilt brengen? Dan kunt u een voorstel indienen om uw product op te nemen op de volgende Milieulijst.

Fiscale vragen? Ga naar de Belastingdienst

Heeft u vragen over de meldingstermijn, de fiscale toepassing van MIA en Vamil, desinvesteringsbijtelling? Wit u weten wanneer een bedrijfsmiddel als tweedehands wordt aangemerkt? Heeft u andere fiscale vragen? Neem dan contact op met de Belastingtelefoon voor Ondernemers, telefoonnummer 0800 0543. Kies voor de optie ‘ondernemersvraag’ (optie 2) en vervolgens de optie ‘inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting’ (optie 2). Geef daarbij aan dat u een fiscale vraag heeft over de MIA\Vamil. Of ga naar de website van de Belastingdienst.

Opdrachtgever(s)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert Milieu Investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Download: