Pevesta Helmond B.V.

 

 

 

 

 

Bouwkostenmanagement – Bouwengineering – Bouwmanagement -  Design and Build - Bouwkundige inspecties

Pevesta is in de breedste zin actief in de bouw. Vanaf initiatief, design and build, bouwengineering, bouwvoorbereiding, ramingen, calculaties, bouwmanagement, bouwcontrole, bouwbegeleiding, meerjaren-onderhoudsplanningen, bouwkundige opleveringen, bouwkundige inspecties kunnen wij een gedegen partner zijn.

Zo realiseert Pevesta projecten van Groningen tot Maastricht en opereren we op het gebied van bedrijfspanden, zorg, onderwijs, retail, wonen, restauratie, leisure & pleasure, sport / spel & recreatie, horeca, groot onderhoud, gemeentewerven, politie en brandweer en kantoortransformaties.

Building Information Modelling (BIM)

Calculatietrajecten worden steeds korter en verlangen een steeds kortere doorlooptijd. Het opzetten van een ontwerp in een BIM –model draagt hier aan bij. Door in een vroeg stadium een ‘virtueel’ inzicht te krijgen van een project, is men in staat om samen een optimalisering van de bouwkosten samen te stellen. En zo faalkosten in een vroeg stadium te tackelen.

LEAN Bouwen

LEAN bouwen vergt een keten samenwerking met partners. Door ons in een vroeg stadium te betrekken bij een project, en een goede samenstelling van het projectteam is er een forse doorlooptijdverkorting mogelijk tijdens het ontwerp en uitvoering van een project

Duurzaam bouwen is meer dan alleen energiebesparing!

Duurzaam bouwen betekent dat woningen, gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens en milieu.

- gebruik van duurzame materialen die rekening houden het milieu en de gezondheid van bewoners en gebruikers;

- een gezond binnenmilieu bijvoorbeeld door goede ventilatie om vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen te voorkomen;

- prettige en leefbare huizen, gebouwen, wijken en steden;

- duurzaam slopen, om de materialen die vrijkomen bij de sloop opnieuw te kunnen gebruiken (hergebruik en recycling);

- verantwoord watergebruik;

- voorkomen dat grondstoffen voor bouwmaterialen uitgeput raken.

Bouwkundige inspectierapporten

Het uitvoeren van bouwkundige inspecties voor bijvoorbeeld de aankoop van een woning of bedrijfspand. Waarbij een inspectie wordt uitgevoerd op kwaliteit, onderhoud en status.De opname zal worden vertaald in een rapportage / verslag, voorzien van foto’s, waarbij een inschatting van de te maken kosten voor herstel of aanpassing in beeld zullen worden gebracht. Tijdens deze bouwkundige inspectie kunnen dan ook alleen zichtbare gebreken of tekortkomingen worden geconstateerd, en geen constructieve en / of verborgen gebreken.

Bouwbegeleiding / -management

Algehele directievoering van een project, bestaande uit het voorzitten en regiseren van bouwvergaderingen. Alsmede het controleren van de kwaliteit en kwantiteit van een project, en daarwaar nodig bijstellen in onderling overleg.

Begrotingen

Haalbaarheidsbegroting - voorlopig Ontwerp begroting - definitief Ontwerp begroting – directiebegroting – inschrijfbegroting - analyse inschrijfbegroting

www.pevesta.nl