Plant-E

Technologie energie via planten

Plant-e ontwikkelt producten waarin levende planten genereren van elektriciteit. Deze producten zijn gebaseerd op technologie die werd ontwikkeld aan Wageningen Universiteit, die werd gepatenteerd in 2007. Het patent is nu in handen van Plant-e. De technologie stelt ons in staat om elektriciteit te produceren uit levende planten op praktisch elke plaats waar planten kunnen groeien. De technologie is gebaseerd op natuurlijke processen en is veilig voor zowel de plant en zijn omgeving.
Via fotosynthese een plant produceert organisch materiaal. Een deel van dit organisch materiaal wordt gebruikt voor plantengroei, maar een groot deel niet door de plant en wordt uitgescheiden in de bodem via de wortels. Rond de wortels van nature voorkomende micro-organismen breken de organische stoffen om energie te winnen uit. In dit proces worden elektronen vrijgegeven als afvalproduct. Door een elektrode voor de micro-organismen hun elektronen doneren aan, kunnen de elektronen worden geoogst elektriciteit. Onderzoek heeft aangetoond dat de plantengroei wordt niet aangetast door het oogsten van elek
Voor meer informatie over de technologie en de recente publicaties zie
www.plantpower.eu
Elektriciteit, zodat planten blijven groeien, terwijl tegelijkertijd elektriciteit wordt geproduceerd.
Het Wageningse bedrijfje Plant-e wil de markt bestormen voldaan technologie waarmee planten elektriciteit kunnen opwekken. In Zaandam komt een oplaadpaal voor mobieltjes die wordt gevoed door een parkje. Dubai toont interesse. Dit kan een revolutie ontketenen in de energiesector.’
Een wereld waarin weil
anden onze lampen laten branden en wasmachines laten draaien. Dat is de ideale wereld van Marjolein Helder (31), oprichter van Plant-e. Haar bedrijfje bedacht een systeem waar planten elektriciteit opwekken. De eerste velden voldaan De Groene energieproducentjes verschijnen komende herfst in Zaandam, Ede en Wageningen.
‘Die velden vol zonnepanelen die je tegenwoordig ziet, dat is eeuwig zonde,’ vindt de ambitieuze ondernemer. ‘Dit is onze Zonneweide.’ Ze wijst op het grasveld voor de deur van haar bedrijfje. ‘ Wij kunnen hier stroom opwekken zonder horizonvervuiling, de koeien kunnen hier gewoon blijven grazen.’
Het systeem functioneert bij de gratie van groeiende planten. De plantenfabriek maakt door fotosynthese organisch materiaal aan, maar gebruikt dat lang niet allemaal om te Groeien. Het onbenutte materiaal wordt via de wortels afgegeven aan de bodem, waar bacteriën het organisch materiaal afbreken. Daarbij geven zij op hun beurt weer elektronen af en sterven worden door  Plant-e ontdekte elektroden opgevangen. Die elektroden kunnen een mobieltje opladen en ooit een Huishouden voorzien van Stroom.
Marjolein Helder ontwikkelde het systeem samen met compagnon David Strik tijdens haar promotie-onderzoek aan de Universiteit van Wageningen. Al snel besteedt ze tijd aan de oprichting van een bedrijf dat die technologie zou kunnen gaan verkopen. ‘Ik wilde eigenlijk geen onderzoek doen, maar deze technologie vond ik zó leuk.  Als het systeem zou werken, zou het de wereld veranderen. ‘
Plant-e ziet in 2009 het levenslicht en kan meteen rekenen op kritische geluiden. ‘Ons systeem zou nooit zo goed kunnen worden als zonnepanelen, omdat’ we minder rendement zouden halen. Maar men was zelf vergeten dat planten dag en nacht actief zijn. Wij kunnen ook ’s nachts stroom opwekken, dat maakt planten efficiënter dan panelen. En planten vangen CO2 af, waar andere vormen van duurzame Energie CO2 uitstoten.
Nu, 5 Jaar verder, is het bedrijfje uitgegroeid tot 8 werknemers en reist Marjolein Helder de hele wereld rond om haar product te promoten. De Overheid en de gemeentes Ede en Wageningen hebben beide 100 vierkante meter stroomopwekkende planten - die in kant-en-klare bakken worden aangeleverd - gekocht, zodat de productie op gang kan komen.
‘Nu Betaal je nog € 60,000 voor 100 vierkante meter van ons systeem. Als we de kosten omlaag kunnen brengen en de opbrengst vergroten, wordt onze energie ook bereikbaar voor de gewone Consument. ‘

Wetland

Maar daarmee is de missie van Helder nog niet Geslaagd. De echte revolutie moet nog komen uit bestaande natuurgebieden. ‘Als Onze technologie wordt doorontwikkeld, kan 15 % van de wetlands de wereld voorzien in de elektriciteitsbehoefte van nu,’ rekent ze voor..Een proefopstelling met  buizen waarin de elektroden zitten, wordt deze zomer getest in De Alde Feanen, een veenweidegebied in Friesland.
‘Je hoeft geen energie in dit systeem te stoppen om er toch elektriciteit uit te halen. Dit kan een revolutie ontketenen in de energiesector. ‘

Plant-e genereert stroom uit planten en bacteriën

Spin-off Wageningen Universiteit ziet moerassen als bron van duurzame elektriciteit
Samen met onderzoekster Marjolein Helder richtte David Strik in 2009 Plant-e op, een spin-off bedrijf van Wageningen University. Plant-e maakt gebruik van de Plant-Microbiële Brandstofcel die nu nog kleinschalig wordt toegepast, maar volgens de Wageningers op termijn wereldwijde potentie heeft. “Elektriciteit genereren uit levende planten en bacteriën, dat is wat we hier doen.”
Moerassen zijn een bron van duurzame elektriciteit. Ze zijn overal ter wereld te vinden, ook in Nederland, en bieden een enorme potentie om stroom op te wekken, zegt onderzoeker en milieutechnoloog David Strik. “Nu al levert de Plant-Microbiële Brandstofcel 0,4 Watt stroom per vierkante meter begroeiing. Dat is meer dan de elektriciteit die via vergisting van biomassa wordt opgewekt.”

Groene daken

Bio-elektriciteit uit planten kan in de toekomst 3,2 Watt per vierkante meter groene beplanting opleveren. Ook groene daken kunnen als energiebron dienst doen. Strik: “Een dak van 100 m² kan een huishouden (met een gemiddeld verbruik van 2800 kWh/jaar) van duurzame stroom voorzien. De beplanting kan bijvoorbeeld bestaan uit grasachtigen. In warme landen is rijst uitermate geschikt.”

Wisselwerking

Het principe van de Plant-Microbiële Brandstofcel werd ontdekt en gepatenteerd in 2007 door de groep Milieutechnologie van Wageningen University, zegt Strik. Hij legt uit dat de brandstofcel elektriciteit genereert uit de natuurlijke wisselwerking tussen levende plantenwortels en bodembacteriën. De brandstofcel tapt elektriciteit af uit de bodem, waar planten intussen gewoon doorgroeien. De plant produceert organisch materiaal via fotosynthese. Een groot deel hiervan wordt ongebruikt uitgescheiden via de wortels in de bodem. Rondom de wortels breken bacteriën de organische resten af. Dit bacteriële afbraakproces is de bron van de elektriciteit. Tijdens de afbraak komen elektronen vrij, die worden opgevangen door een elektrode, zegt Strik. “Die vangt de elektronen op waardoor het opgewekte spanningsverschil de elektriciteit genereert.”

Moeras

Strik: “Plant-Microbiële Brandstofcellen zijn op verschillende schalen toe te passen. Aanvankelijk nog op platte begroeide daken, of in afgelegen gebieden in ontwikkelingslanden Later kan het werkzame oppervlak groter worden en zijn centrale elektriciteitssystemen in grote moerassen mogelijk.” Al binnen enkele jaren liggen groene elektriciteit leverende daken binnen handbereik, voorspelt hij. “En ook grootschalige productie zal na 2015 mogelijk zijn. De techniek is veelbelovend, maar nog niet uitontwikkeld. Verbeteringen zijn nog nodig om het systeem volledig hernieuwbaar en duurzaam te maken.” Hij merkt tot slot op dat de Plant-Microbiële Brandstofcel ook maatschappelijk goed is in te passen. “Er is geen sprake van horizonvervuiling, zoals bij windenergie. Het systeem concurreert niet met landbouwgrond in de discussie over voedsel en biobrandstoffen.”