Regeling groenprojecten

Regeling groenprojecten

De overheid geeft belastingvoordeel aan ‘groene’ spaarders en beleggers. Daardoor kan de bank een lening voor een lager rentetarief aanbieden aan een investeerder met een groenproject. Zo’n investeerder heeft hiervoor een groenverklaring nodig.

De ‘Regeling groenprojecten’ is geschikt voor de nieuwste ontwikkelingen in milieutechnologie en de huidige hoofdpunten van milieubeleid. De veranderde regeling biedt nieuwe projecten een kans op groene financiering. De systematiek is onveranderd gebleven, zoals de vereiste samenwerking tussen beleggers, banken en projectbeheerders.

Wie regelt het?

De Regeling groenprojecten is een gezamenlijke regeling van de ministeries van Infrastrucuur en Milieu en Financiën. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland toetst namens de minister van Economische Zaken de projecten. Na beoordeling geeft deze rijksdienst een Groenverklaring af. De behandeltijd duurt gemiddeld 5 weken.

Welk project komt in aanmerking?

Onder Projectcategorieën staat beschreven welk type projecten in aanmerking kunnen komen voor een groenverklaring. Bij elk onderdeel vindt u documenten met de voorwaarden.

Hoe vraagt u een groenverklaring aan?

Onder Deelnemen/aanvragen staat onder andere de aanvraagprocedure beschreven. Er is een lijst van banken met een groenbank of groenfonds.

Opdrachtgever(s)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de Regeling groenprojecten uit in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Expertisecentrum financiering

De groenbanken en groenfondsen financieren jaarlijks voor ongeveer €800 miljoen aan duurzame projecten via de Regeling groenprojecten. Sommige projecten zijn echter lastiger te financieren en de banken willen graag knelpunten wegnemen. Het expertisecentrum financiering duurzame energieprojecten (een Green Deal tussen de banken en de overheid) bundelt technische en financiële kennis en deelt deze met alle belanghebbenden in de markt.
Wat het expertisecentrum doet, maar ook wat het niet doet, kunt u lezen op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken.