Regeling Vermindering Verhuurderheffing

Bestaande woningbouw

Met de regeling Vermindering Verhuurderheffing 2014 (RVV 2014) kunnen belastingplichtige verhuurders vermindering krijgen op de verhuurderheffing. Het gaat om verhuurders met meer dan 10 huurwoningen met een huurprijs tot en met de liberalisatiegrens.

Belastingplichtige verhuurders dienen investeringen te realiseren voor huurwoningen tot en met de liberalisatiegrens. De regeling gaat in op 1 januari 2014. Uw voorgenomen investeringen kunt u digitaal aanmelden via het elektronisch aanvraagportaal eLoket.

Budget

Er is voor de periode 2014 tot en met 2017 € 70 miljoen per jaar beschikbaar.

Opdrachtgever(s)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert Vermindering Verhuurderheffing uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.