Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE)

Windmolens op zee

De SDE+ 2014 is geopend van 1 april 2014 - 9:00 uur tot 18 december 2014 - 17:00 uur. Voor de SDE+ 2014 is een budget van 3,5 miljard euro beschikbaar om projecten te ondersteunen. U kunt subsidie aanvragen voor de productie van de volgende vormen van hernieuwbare energie:

  • duurzame elektriciteit;
  • duurzame warmte of de gecombineerde opwek van duurzame warmte en elektriciteit;
  • groen gas.

Wijzigingen in 2014

Vanaf 2014 vragen wij u een haalbaarheidsstudie van uw project te maken. Bij een aangevraagd vermogen vanaf 0,5 MW, 500 kWp of 50 Nm3/uur dient u deze bij uw subsidieaanvraag toe te voegen. De haalbaarheidsstudie bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

  • exploitatieberekening;
  • berekening van het projectrendement;
  • onderbouwing van het eigen vermogen en de financiering.

Meer informatie vindt hier: ‘Aanvragen’.

Daarnaast is voor geothermieprojecten een geologisch onderzoek een verplichte bijlage bij de subsidieaanvraag. Het geologisch onderzoek dient te voldoen aan het Model Geologisch Onderzoek SDE+.

In 2014 gelden ook wijzigingen voor projecten van bestaande biomassa-installaties. Het gaat om projecten die eerder subsidie hebben gekregen uit de (OV)MEP en die aan het einde van hun subsidieperiode van 10 jaar zijn gekomen. Deze komen in de SDE+ in aanmerking voor verlengde levensduur. Vanaf 2014 geldt dat de installatie minimaal 7 jaar oud moet zijn op het moment van aanvragen van de subsidie.

Met ingang van 2014 komen projecten met een SDE+ subsidie niet meer in aanmerking voor de fiscale Energie Investeringsaftrek (EIA).

Aanvragen

Ook in 2014 vraagt u SDE+ subsidie aan in het eLoket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Vanaf 3 maart 2014 kunt u in het eLoket  uw aanvraag voorbereiden. U logt in op eLoket met eHerkenning.

Opdrachtgever(s)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Meer info

Wilt u op een snelle manier informatie over de SDE+ 2014? Lees dan de digitale brochure ‘SDE+ 2014 - Zo vraagt u subsidie aan voor de productie van duurzame energie’ (zie download). Bekijk ook de voorlichtingsfilm SDE+.

Download: