TOTAAL VERDUURZAMEN ZONDER INVESTERING

Overheden, non-profit organisaties, onderwijs en zorg instanties, overal is er de discussie en behoefte om het maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Toch zijn er regelmatig drempels en lange trajecten ontstaan omdat er geen geld beschikbaar is of er geen budget voor vrijgemaakt kan worden.

Totaal verduurzamen betekend dat een gebouw wordt geïnspecteerd en naar concrete mogelijkheden en kansen word gekeken. Niet alleen zonnepanelen of led-verlichting is hierin leidend maar juiste duurzaamheid in de volledige breedte, zowel in producten als in toepassingen. Alleen dan kan de maximale implementatie van innovatie en duurzaamheid worden bereikt.

MONITOREN

Het uitgebreid monitoren van het verbruik en bewust worden hiervan speelt een belangrijke rol.  Pas als men weet wat er wordt verbruikt, kan er pas een passende actie worden ondernomen.

EDUCATIE

Door het monitoringssysteem op te nemen in het concept bestaat voor de onderwijslocaties een mogelijkheid om een educatief programma op te zetten en niet alleen de leerlingen/studenten maar ook docenten te leren omgaan met de nieuwe werkelijkheid. INNOZAAM stelt samen met oud-docenten hier een programma voor op. 

 

ZONDER INVESTERING

U betaald met de besparing de investering terug. Per definitie betaald u dus niet meer en wordt in een relatief korte periode eigenaar van de investering, waarna u volledig en direct bespaard. U heeft dus geen opstart en investeringskosten voor de installatie en de levering van de producten nodig.

MAATWERK

Ieder vastgoedproject is anders en heeft een andere benadering nodig. Tenslotte moet er rekening gehouden worden met onder andere constructies, dakoppervlak, ligging en isolatie, om maar enkele onderdelen op te noemen. De leeftijd en gebruik van een gebouw is hierbij ook bepalend.

 

 

LOKAAL en MVO

Duurzaamheid betekend veel meer groen. We moeten van het wollige karakter af wat door diverse partijen gestimuleerd is. Duurzaamheid is zakelijk ook een zeer slimme keuze, zowel in behoud van een gebouw of nieuwbouw, een verlaging van de kosten, een snellere realisatie en minder onderhoudskosten achteraf.

Het stimuleren van lokale werkgelegenheid in de regio en gebruik maken, indien mogelijk, van werknemers met een achterstand op de arbeidsmarkt kan onderdeel uitmaken van de opdracht.

INNOZAAM

Innozaam is een coöperatie die samenwerken in keten stimuleert en zorgt dat per project de juiste partijen deelnemen. We zullen het traject begeleiden en adviseren en met reële oplossingen en uitvoerbare plannen komen. Anders denken staat hierbij centraal, uiteraard vergeten we daarbij niet het huidige klimaat en de ontwikkelingen maar kijken juist naar de maximale combinatie.

Wij komen graag bij u ons concept presenteren. Neem contact op met 013 - 711 0363 of mail naar [email protected]