Wijziging classificatie HR, HR+ en HR++ volgens BRL 2202

Per 1 juli 2008 is de classificatie en markering van HR, HR+, HR++ en ZHR++ beglazingen gewijzigd voor die producten die onder het KOMO®-productcertificaat worden geleverd op basis van de BRL 2202.

De belangrijkste wijziging is de wijze waarop de verschillende HR-klasses geclassificeerd moeten worden. Tot 1 juli 2008 werd de classificatie bepaald op basis van een referentieopbouw met een 15 mm spouw. Vanaf 1 juli 2008 moet deze bepaald worden op basis van de daadwerkelijk behaalde U- waarde van de desbetreffende ruit. Dit betekent dat voor bepaalde producten die onder KOMO® worden geleverd de classificatie kan wijzigen.

Note:
De U- waarde geeft aan hoeveel warmte er door de construcutie heen doorgelaten worden. De U- waarde is het tegenovergestelde van de isolatiewaarde.

De verschillende classificaties in de BRL 2002 zijn nu:

HR 1,6 W/m2K ≤ U-waarde ≤ 2,0 W/m2K τv ≥ 70%
HR+ 1,2 W/m2K ≤ U- waarde ≤ 1,6 W/m2K τv ≥ 70%
HR++ U-waarde ≤ 1,2 W/m2K τv ≥ 70%
ZHR++ U-waarde ≤ 1,2 W/m2K τv ≥ 60% g ≤ 40%

Deze wijziging in de BRL 2202 geldt voor alle isolatieglasproducenten die Hoog Rendement beglazingen met een productiedatum van 1 juli 2008 of later onder KOMO® en met productcertificaat leveren.

(bron: kennisbank glas)