Tools algemeen

Bouworganizer

Bouworganiser is een serie van apps en software voor kleine en middelgrote ondernemers en kan naar behoefte uitgebreid worden tot complete administratieve software voor groeiende en grotere bedrijven.

» Lees meer over de Bouworganizer

Bouw-energie

Hier simuleert u zelf de EPC-waarde van een woning of appartement. Als alles juist wordt ingevuld kan de EPC-waarde met een afwijking van ongeveer 5% worden bepaald.

» Lees meer over de Bouw-energie

Casadata Bouw kostenwijzer

Bij Casadata Bouw kostenwijzer vindt u tabellen met bouwkosten en technische gegevens van bouwkundige werkzaamheden of onderdelen bij nieuwbouw, verbouw, renovatie en onderhoud van woningen en gebouwen. Met praktische beschrijvingen van de uitvoeringsmethoden en technieken. De directe kosten zijn in werkvolgorde gecalculeerd, zodat de calculatie meteen een checklist is.

» Lees meer over Casadata Bouw kostenwijzer

Converteren van eenheden

Een vergissing bij het converteren van eenheden is makkelijk gemaakt, daarom is een snelle controle van informatie altijd een goede zet.

Converteer tussen allerlei verschillende eenheden zoals gewicht, wisselkoersen, lengte, massa, volume, kracht en nog veel meer.

» Lees meer over Converteren van eenheden

Energiecijfers duurzame gebouwen

Voor energiebesparing in utiliteitsgebouwen zijn energiecijfers beschikbaar voor winkels, scholen, kantoren, ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen.

De bronnen voor gegevens zijn onderzoeken van het ministerie Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties en EnergieNed.

» Lees meer over Energiecijfers duurzame gebouwen

Subsidie EIA/KIA

Hier vindt u rekenvoorbeelden die zijn bedoeld om u te helpen zelf uw voordeel uit te rekenen. Voor de actuele belastingtarieven verwijzen wij u naar de Belastingdienst.

» Lees meer over Subsidie EIA/KIA

Van asbest naar zonnepanelen

De rekentool ‘van asbest naar zonnepanelen’ berekent in hoeveel jaar u uw investering terugverdient, het fiscaal voordeel in het jaar van investeren en in de jaren daarna.

» Lees meer over Van asbest naar zonnepanelen