E - Installatietools

Berekeningen zonnepanelen

De potentiele opbrengst van een zonne-energiesysteem is eenvoudig te berekenen met de PVGIS-tool.

PVGIS is een Research Centrum van de Europese Unie. Heel Nederland is daarbij opgedeeld in blokjes van één vierkante kilometer.  Zodoende is exact bepaald wat de instraling is op een zonnepaneel in een bepaalde stad. En omdat de eigenschappen van zonnepanelen bekend zijn, kan zodoende de opbrengst op een specifieke locatie bepaald worden.

» Lees meer over Berekeningen zonnepanelen

Resonantiefrequentie berekenen

Dit rekenprogramma is ontwikkeld om inzicht te krijgen in het optreden van mogelijke problemen met resonantie. Het is een probleem dat kan optreden bij een bepaalde frequentie en het uit zich dus bij bepaalde harmonische spanningen en stromen.

» Lees meer over Resonantiefrequentie berekenen

Softwaretool geluidleer

Bij deze tool kunt u terecht voor een indicatie op diverse gebieden, zoals rekenen met geluiddrukken, invloed van de afstand tot de geluidbron, geluidproductie van ventilatoren, en meer.

» Lees meer over Softwaretool geluidleer

Windsnelheden in Nederland

Deze viewer toont een overzicht van de windsnelheden. Het getoonde kaartmateriaal en bijbehorende administratieve gegevens worden regelmatig bijgewerkt.

» Lees meer over Windsnelheden in Nederland

Zonatlas

De zonatlas toont voor elk dakvlak binnen een gemeente of provincie de geschiktheid voor de opwekking van zonne-energie. Door het combineren van weerdata, de invallende zonnestraling, de hellingshoek van de daken en de schaduwsituatie is een zeer nauwkeurige indicatie van de geschiktheid van de dakvlakken voor zonne-energieopwekking te geven.

» Lees meer over de Zonatlas