Kernwaarde geluidleer

Frequentie:

  • Het aantal drukschommelingen per seconde
  • Eenheid [Hz]

Voor de mens is geluid waar te nemen in de frequentiegebieden tussen 20 Hz en 20 kHz.

Voorbeelden:
100 Hz            Bromtoon van een transformator (laagfrequent)
440 Hz            Stemtoon van een piano (middenfrequent)
ca. 2000 Hz    Fluitketel (hoogfrequent)

Voortplantingssnelheid van geluid

De voortplantingssnelheid in de lucht bij kamertemperatuur bedraagt +/- 340 m/s.

Geluiddrukniveau Lp

Geluidsterkteoverzicht

Het geluiddrukniveau wordt gedefinieerd door:

Lp = 20 log (p / p0)

Hierbij is:
p   : de optredende druk in Pascal
p0 : de referentiedruk: 2 x 10-5 Pascal

Geluidvermogen

Lw = 10 . log (W / 10-12) [dB]

Geluidnormen utiliteit
SOORT RUIMTE Norm
dB(A)
SOORT RUIMTE Norm
dB(A)
Hotels - Scholen -
Hotelkamers 30-35 Klaslokalen 30-35
Lounges 35-40 Bibliotheek 30-40
Hallen, gangen 40-45 Hallen, gangen 40-45
Dienstruimten 40-50 Openbare ruimten -
Kantoren - Bibliotheek 30-40
Directievertrekken 30-35 Musea 30-40
Vergaderzalen 30-35 Postkantoren, banken 40-45
Prive vertrekken 30-35 Restaurants, etc. 40-45
Kantoren voor meerdere personen 35-40 Winkels 35-45
Kantoortuinen, tekenzalen 40-45 Sportzalen -
Gehoor-, muziek-, kerkzalen, enz. - Zalen voor meervoudig gebruik 35-40
Radio- en TV-studio 20-25 Gymnastieklokalen 35-45
Concertzalen 20-30 Zwembaden 40-45
Theaters 25-30 Fabrieken
Lezingszalen 30-35 Chef werkplaats, etc. 45-50
Collegezalen 30-35 Fabriekshallen 50-70
Gerechtszalen 30-35
Kerken 30-35
Streefwaarden woonomgeving
 Aard van de woonomgeving

Aanbevolen streefwaarden in dB(A)

dag avond nacht
 Landelijke omgeving
(herstellingsoorden, stille recreatie)
40 35 30
 Rustige woonwijk, weinig verkeer 45 40 35
 Woonwijk in de stad 50 45 40
Maxima ter voorkoming van gehoorschade

Uit onderzoek naar lawaaidoofheid is gebleken dat bij een 8-urige werkdag een
Leq-niveau van 80 dB(A) niet moet worden overschreden.

Verblijfsduur per dag
[h]
Maximale geluidniveau ter voorkoming van gehoorbeschadiging
[dB(A)]
8 80
4 83
2 86
1 89
1/2 92
1/4 95
Gehoorgebied

Het middelste gearceerde gebied is het spraakgebied, daaromheen ligt in volgorde
het muziek-gebied en hoorbaar geluid. Bovenin is de pijngrens te vinden en onderin
de gehoordrempel. E.e.a. geldt voor het menselijk gehoor onder normale
omstandigheden.

Gehoorgebied