Windsnelheden in Nederland

Deze viewer toont een overzicht van de windsnelheden. Het getoonde kaartmateriaal en bijbehorende administratieve gegevens worden regelmatig bijgewerkt.

Deze Elektakaart is openbaar. Dit betekent dat zorgvuldigheid is betracht met vertrouwelijke gegevens. Individuele gegevens zijn daarom waar nodig opgeschaald of gegeneraliseerd om de privacy van betrokkenen te waarborgen.

Het project ElektraAtlas wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van economische zaken met dank voor de hulp en datalevering van CBS, AgentschapNL.

Klik op de banner