Resonantiefrequentie berekenen

Dit rekenprogramma is ontwikkeld om inzicht te krijgen in het optreden van mogelijke problemen met resonantie. Het is een probleem dat kan optreden bij een bepaalde frequentie  en het uit zich dus bij bepaalde harmonische spanningen en stromen.

De omvang van het probleem hangt af van diverse parameters die moeten worden ingevoerd, zoals:

Rn = de ohmse weerstand van het net die in de regel laag is (0,01-0,2 ohm)

XL = de inductieve weerstand van het net bij 50 Hz  (ohm)

C = de capaciteit van de aanwezige condensatoren (uF)

Rb = de belastingsweerstand (ohm)

XL en C bepalen voornamelijk de frequentie waarbij de resonantie optreedt. Rb kan bij zware belastingen (dus lage waarde van Rb) een dempende werking hebben.

Na het invoeren van deze gegevens is de totale impedantie van het systeem - gezien vanuit het aansluitpunt, dus in feite parallel over de klemmen van de belasting - in blauw zichtbaar, afhankelijk van de frequentie. De resonantiefrequentie treedt op bij minimale impedantie (serieresonantie) of maximale impedantie (parallelresonantie). De rode lijn is de impedantie van de inductiviteit, de groene lijn is de impedantie van de condensator.

Klik op de banner om te starten