W - Installatietools

Softwaretool Drukverlies

Met deze tool is het mogelijk de volgende berekeningen te maken: kinematische viscositeit en soortgelijke massa van water a.d.h.v. de temperatuur, lambda a.d.h.v. het ‘Reynoldsgetal’ en ‘wandruwheid’, de weerstand van een waterleiding en het drukverlies in een gasleiding.

» Lees meer over Softwaretool Drukverlies

Softwaretool Expansievatbepaling CV

Met deze softwaretool is het mogelijk om de grootte van een expansievat t.b.v. een cv-installatie te berekenen.

» Lees meer over Softwaretool Expansievatbepaling cv

Softwaretool Kanalenberekening

Met deze tool kunnen kanaaldiameters, kanaalweerstanden, hydraulische diameters en plaatselijke weerstanden worden berekend.

» Lees meer over Softwaretool Kanalenberekeningen

Softwaretool Luchtconditieberekening

Met deze tool is het mogelijk om luchtcondities (volgens Mollier) te berekenen.

» Lees meer over Softwaretool Luchtconditieberekening

Softwaretool Perslucht

Met deze softwaretool is het mogelijk om enkele basisberekeningen in het kader van perslucht uit te voeren.

» Lees meer over Softwaretool Perslucht

Softwaretool Regeltechniek

Tool om berekeningen met betrekking tot Kv-waardes uit te voeren.

» Lees meer over Softwaretool Regeltechniek

Softwaretool Systeemkeuze woningventilatie

Ter ondersteuning van ISSO-publicatie 61 is deze softwaretool ontwikkeld waarmee de ontwerper wordt geholpen met het maken van de systeemkeuze voor de ventilatie-installatie.

» Lees meer over Softwaretool Systeemkeuze woningventilatie

Softwaretool Thermische behaaglijkheid

Bereken met deze softwaretool de Predicted Mean Vote (PMV) en Predicted Percentage of Dissatisfied [PPD].

» Lees meer over Softwaretool Thermische behaaglijkheid

Softwaretool Ventilatie

Deze tool bestaat uit een drietal tools om berekeningen m.b.t. ventilatie te berekenen: ventileren op basis van MAC-waarden, CO2-concentratieverloop en ventileren volgens de theorie van Fanger.

» Lees meer over Softwaretool Ventilatie

Verwarmingskostenbesparing

Calculator voor verwarmingskostenbesparing

» Lees meer over Verwarmingkostenbesparing