Duurzaam Exploitatie op Orde (D-EO)

Duurzaam Exploitatie op Orde. Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie, een investering doet u niet voor de korte termijn. U moet ook rekening houden met service en onderhoud in de toekomst. Wij begeleiden u vanaf dag één en zorgen voor een meerjarenplanning en de juiste beslismomenten voor investeringen.

Basisscholen of onderwijs in het algemeen zijn een goed voorbeeld voor D-EO. We zien vaak dat er scholen gebouwd worden met maximale duurzaamheid als uitgangspunt. Duurzaamheid wordt vooral gezien in de oplossing en niet in de balans tussen maatschappelijk, ecologisch en economisch rendement. Deze projecten zijn veel te duur en niet houdbaar waar het in onze ogen ook geen duurzaamheid mag heten.

D-EO gaat uit van mogelijkheden en onmogelijkheden, van behoefte en beschikbare middelen, voor nu en in de toekomst. De investeringen die gedaan moeten worden moeten ook binnen de totale exploitatie passen waardoor de focus op onderwijs ligt en niet op bijkomende factoren.

Zowel de kwaliteit van de gebouwen als de leefbaarheid van de gebouwen spelen een belangrijke rol. Kantoren, industrie, horeca: allemaal hebben we te maken met een exploitatie die drukt op het resultaat. De exploitatie is niet het eerste waar we aan denken, maar als het wat minder gaat is het wel een van de belangrijkste kostenposten. D-EO ontzorgt u en zorgt dat u uw focus kunt leggen op uw kerntaken en niet met “bijzaken”. Dát mogen we pas duurzaamheid noemen.

In samenwerking met IM-ALERT zorgen we voor een tijdige waarschuwing bij onderhoud en het vervangen van mogelijke filters.