i - Wall

I-wall logo 2

Het verduurzamen van wijken staat hoog op de agenda van veel gemeenten, woningcorporaties en energiecoöperaties (burgerinitiatieven). Technieken om woningen energieneutraal te maken zijn er al langer. De grote uitdaging is om slimme manieren te ontwikkelen, waarmee grote groepen huurders en particulieren geholpen worden hun woning tegen lage kosten te verduurzamen.

Een van de praktische problemen bij het komen tot een oplossing is de exacte situering van een centrale energievoorziening voor de wijk. Een Solar Field bijvoorbeeld neemt veel plaats in, terwijl er vooral in stedelijke gebieden (waar de energievraag hoger is dan in dorpen) een gebrek aan ruimte is. Ook windmolens zijn niet op iedere locatie mogelijk.

Voordelen
Samenwerking
Haalbaarheidsonderzoek
Demonstratie
Subsidie
Workshop

Interesse in de i-Wall