Verwarmend IQ-GLAS®

Omdat met zuivere stralingswarmte wordt gewerkt, is een omgevingstemperatuur van ± 18⁰C ruim voldoende voor een behaaglijk warmtegevoel. U kunt dit het beste vergelijken met een wintersporter die, gezeten in T-shirt, hoog in de bergen van de zon zit te genieten op een terras, terwijl de temperatuur rond of onder het vriespunt ligt.

Het stralingseffect is vooral besparend bij hoge zolderingen of in huizen/panden die over meerdere verdiepingen open zijn. Wanneer het systeem in gebruik is, is de oppervlaktetemperatuur van de binnenruit circa 35⁰C. Doordat de kamertemperatuur lager is, ontstaat er een warmtestraling van de ruit naar de kamer toe. Het glas vormt daarmee een optimaal warmteschild, waarbij de zeer hoge isolatiewaarde voorkomt dat warmte naar buiten toe wordt afgegeven. Het glas, traditioneel de grootste energievreter, is daarmee een perfecte isolator geworden.

Comfortabele stralingswarmte zorgt voor einde aan koudeval en/of condensprobleem, respect voor architectuur, optimale ruimtebenutting en minimalisatie van stofcirculatie.

IQ-Glas® is een gehard dubbelglas met een geïntegreerd elektrisch verwarmingselement. Deze isolerende beglazing kan als hoofd- of bijverwarming dienen en traditionele radiatoren of stoffige convectorputten zijn dan niet meer nodig.

Zowel de binnen- als de buitenruit van het verwarmend glas zijn gemaakt van gehard veiligheidsglas (circa 7 maal sterker dan gewoon glas). Op beide zijden van de dubbele beglazing zijn onzichtbare metaaloxidelagen aangebracht. De metaallaag op de binnenkant van de binnenste ruit doet dienst als een elektrische weerstand (verwarmingselement) en de metaallaag op de binnenkant van de buitenste ruit als een reflector. Het verwarmingselement verwarmt de binnenruit tot ongeveer 35⁰C . De reflectiecoating aan de binnenzijde van de buitenruit zorgt er vervolgens voor, dat de opgewekte warmte niet verloren gaat, maar voor 99% rechtstreeks de woning in wordt gekaatst. Het verwarmende IQ-Glas® geeft aldus een prettige stralingswarmte af, vergelijkbaar met de aangename zonnewarmte.

Met name in hoge ruimten kan de kamertemperatuur daardoor fors omlaag en daarin schuilt een groot stuk van de te behalen energiebesparing. Doordat de ruit wordt opgewarmd treedt geen condensatie op bij toepassing in badkamer, zwembad, keuken enz. De dikte van het glas hangt af van de afmetingen van de ruit en de locatie van het gebouw.

De elektrische aansluitkabels kunnen onzichtbaar aangebracht worden en beantwoorden aan de geldende veiligheidsnormen. Het vermogen bedraagt 100 tot 600 Watt/m². Meest van toepassing is circa 250 Watt/m², indien het de functie van hoofdverwarming heeft. Het gemiddeld verbruik per uur is dan circa 35 Watt/m².

Het IQ-Glas® verwarmingssysteem kan aangebracht worden in alle type raamkozijnen. Zowel hout, aluminium, kunststof als staal en ook in structurele beglazing. Dit zowel in vaste delen als in draai-/kiepramen en schuifdeuren.

IQ-Glas® glasverwarming bestaat uit een heldere dubbele beglazing met diverse specifieke metaalcoatings in de spouw. De coating op de binnenkant van de binnenruit wordt met een aangepast elektrisch vermogen aangestuurd.
De binnenkant van de buitenruit is voorzien van een reflecterende coating die alle opgewekte warmte integraal terugkaatst naar binnen toe.

ENERGIEVERBRUIK IQ-GLAS®

IQ-GLAS® verwarmingsglas. Hoeveel energie kost dat en waar zitten winstpunten?

Elke verwarmingsbron kost energie, enkel de zonnestraling uitgezonderd. Om een vaak gehoord misverstand te voorkomen, verwarmingsglas vraagt in normale omstandigheden geen enorme hoeveelheid energie. Zodra de ruit eenmaal op temperatuur is, pakweg 15 tot 20 minuten afhankelijk van de omgevingstemperatuur, vraagt het verwarmingsglas slechts circa 50 Watt per uur, per m². Dit wanneer het verwarmend IQ-GLAS® dienst doet als hoofdverwarming.

Aangezien het verwarmingsglas kan worden aangesloten op zonnepanelen, kunnen op die wijze de kosten voor de verwarming nog eens flink gereduceerd worden.

Maar een slimme inzet van IQ-GLAS® kan vanuit een energie- of kostenbesparingsperspectief juist heel interessant zijn. Hoe dat zo?

Allereerst levert de ultieme isolatiewaarde van verwarmend IQ-GLAS® een reductie van warmteverlies op van circa 35% ten opzichte van HR⁺⁺ glas. Zelfs als het verwarmingsglas “uit” staat, wordt door een U-waarde van 0,8 W/m²K al een besparing bereikt. Als het glas “aan” staat, is de U-waarde zelfs maar 0,15 W/m²K.
Doordat verwarmingsglas stralingswarmte afgeeft, vergelijk het met de zonnestralen, hoeft de luchttemperatuur lager opgewarmd te worden dan bij een traditionele verwarming. Voor de gevoelstemperatuur maakt het niet uit. Integendeel, de gevoelstemperatuur van stralingswarmte is hoger.

Vervolgens kan een flinke “winst” behaald worden doordat werkplekken selectiever en daarmee kostenbesparend verwarmd kunnen worden. Hoe vaak zien we niet dat in een grotere kantoortuin lang niet alle werkplekken bezet zijn. Vaak gedurende een flink deel van de dag of zelfs de hele dag. De traditionele verwarming kan hier echter geen rekening mee houden en verwarmt onnodig de hele ruimte. Met het verwarmend IQ-GLAS® kan echter desgewenst per werkplek de verwarming aan- of uitgezet worden door de gebruiker zelf. Kan ook gekoppeld worden aan slimme domotica. Warmte wordt dus alleen gevraagd wanneer de werkplek ook daadwerkelijk gebruikt wordt.

Last but not least valt een ander groot voordeel te behalen met IQ-GLAS®. Niet alleen in privésituaties, maar ook in kantooromgevingen komt het probleem van koudeval veelvuldig voor. Mensen zitten dan niet graag bij het koude raam en de ruimte kan niet volledig benut worden. Met IQ-GLAS® wordt de koude, ongezonde ruit veranderd van een koude klaagmuur in een warme knuffelmuur. Een behaaglijke werkplek en meer daglichttoetreding zijn het resultaat. En voor de werkgever de mogelijkheid van een winst in het aantal werkplekken per beschikbare m² ruimte. Daarnaast levert het een bijdrage aan de vermindering van ziekteverzuim.

Kort samengevat, wat zijn de voordelen van verwarmend IQ-GLAS® op het vlak van energie- en kostenbesparing?
  • Maximale isolatiewaarde reduceert het warmteverlies
  • Stralingswarmte kent een lagere luchttemperatuur en een hogere gevoelswarmte
  • Werkplekken selectief verwarmen reduceert de energierekening
  • IQ-GLAS® verwarmingsglas maximaliseert het aantal werkplekken in uw bedrijf
  • Draagt bij aan een gezondere werkomgeving en reductie van ziekteverzuim