Energiebedrijf rust op Tilburgers

Lokale productie en levering stroom start snel

Tilburg krijgt een lokaal energiebedrijf. Dat begint na de zomer met productie en verkoop ‘zon van andermans dak’.

TILBURG. Stroom kopen als streek­product. Afkomstig van het dak van het winkelcentrum Pieter Vreedeplein. Of van de Ireen Wüst-ijsbaan.

In Tilburg wordt dat werkelijk­heid. Kort na de zomer gaat een nieuw lokaal bedrijf aan de slag, dat op daken van 48 grote gebou­wen zonnestroom opwekt en die levert aan burgers en bedrijven.

Dat is de inzet van coöperatie Energiefabriek013. „We gaan het professioneel oppakken”, zegt be­stuurslid Evert Vrins. „Het wordt waarschijnlijk het grootste lokale energiebedrijf van Nederland.”

Het plan is dat Tilburgers aan­delen kopen. Daarvoor krijgen ze een rendement dat beduidend ho­ger is dan rente bij een bank. Ook is de hulp van ondernemers no­dig die het energiebedrijf risico­dragend willen exploiteren voor een periode van vijftien jaar.

Energiefabriek013 neemt de stroom van het bedrijf af en ver­koopt het. Vrins: „Deze opzet combineert concurrerende stroomprijs, zekerheid van lokale groene stroom en de kans te in­vesteren in duurzame energie en lokale economie.” Het gaat om zonnepanelen op panden van de gemeente en winkelvastgoedbe­drijf Klépierre (het vroegere Co­rio). De ledenraad van de coöpera­tie besluit op 1 juli over het plan. Volgens Vrins kan er daarna met­een vaart worden gemaakt. Er is voldoende dakoppervlakte ge­reed voor stroom voor enkele honderden huishoudens.

Over enkele jaren komen op dezelfde manier vijf windmolens op energiepark Spinder in het spel. Dan zou een kwart van de stad (20.000 huishoudens) voor­zien kunnen worden.

Bron: Brabants Dagblad door Ben Ackermans