Provinciale bestuurders tuffen rond in slurpende sleeën

Foto: ANP

Terwijl provinciebestuurders duurzaamheid preken rijden ze zelf in vervuilende diesels. Dat blijkt uit onderzoek van ondermeer ondernemersvereneniging De Groene Zaak.

Acht op de tien dienstauto’s van de provincie rijdt op diesel en dat maakt ze veel vervuilender dan het gemiddelde zakelijke wagenpark, zegt Maurits Hekking, van ondernemersverenging  De Groene Zaak.

“Uit ons onderzoek bleek het wagenpark in Overijssel het minst milieuvriendelijk. Aan de bovenkant van de streep staan Friesland en Zeeland. Daar rijden ze met hybride- en bio-gas voertuigen. Ze hebben er alleen nog geen elektrische auto’s.”

Vergroening economie

Volgens Hekking is duurzaam inkopen de manier waarop overheden kunnen bijdragen aan vergroening van de economie. “Met groene dienstauto’s zouden ze zelf ook een bijdrage kunnen leveren. Ze helpen zo duurzame ondernemers om hun marktaandeel te vergroten.”

Voorbeeld geven

Hekking vertelt dat het vaak van de politiek en de bestuurders moet komen om het goede voorbeeld te geven. “Veel inkopers op provinciaals of gemeentelijk niveau willen wel, maar het zijn juist de wethouders en gedeputeerden die leiderschap moeten tonen op dit onderwerp.”

Lange termijn

De Dienstauto’s staan volgens Hekking symbool voor andere ontwikkelingen. “Mobiliteit is één van de dingen die provincies inkopen, maar ze kopen ook bijvoorbeeld catering, IT en energie. Daar zien we dat nog veel te veel naar de prijs wordt gekeken en niet naar de duurzaamheid. Veel bestuurders kiezen voor de prijs op korte termijn, maar duurzame producten zijn op lange termijn vaak voordeliger.”

Bron: http://www.bnr.nl/