Expert team

Innozaam Coöperatie U.A. werkt met expertteams. In het team zitten zelfstandige professionals, onafhankelijk en gespecialiseerd in een bepaald vakgebied. Zij zijn dus niet in dienst van de coöperatie en mogen ook niet in dienst zijn van een uitvoerende partij.

Afhankelijk van de opdracht wordt het team samengesteld uit verschillende expertises zodat het team instaat is om besparingen te berekenen en afhankelijk van de fase van het project, op basis van No Cure No Pay te werken.

Het uiteindelijke doel is een maximale / beste oplossingen tegen de laagste prijs. Waarin mee gewogen wordt: De MEER balans  – Maatschappelijk, Ecologisch en Economisch rendement en de doelstellingen die zuiver geformuleerd worden.

De opbouw bestaat uit:

 1. Behoefte inventarisatie (maatschappelijk rendement):

  • Hoe gaat het gebouw gebruikt worden
  • Hoe wordt het nu gebruikt
  • Zijn er verbruiks cijfers beschikbaar, zo nee hoe gaan we dit monitoren
  • Hoe gaat er gefinancierd worden en hoe groot is het budget
  • Welke drempels moeten er overwonnen worden
  • Wat kunnen we doen omtrent bewust worden
 2. Oplossingen (Ecologisch rendement)

  • Vormgeving / Architectuur
  • Welke bouwkundige oplossingen zijn er
  • Welke technische oplossingen op het gebied van: Warmte/koude, lucht en water
  • Welke technische oplossingen op het gebied van: Elektra
  • Zijn alle elementen samen te brengen in de vormgeving
 3. Exploitatie (Economisch rendement)

  • Wat zijn de kosten op korte termijn;
  • Wat zijn de kosten op lange termijn;
  • Rekening houdend met onderhoudskosten;
  • Rekening houdend met reparatiekosten;
 4. Opstellen van het uiteindelijke advies

Het uiteindelijk advies wordt samengesteld met als basis de eerste 3 punten. Hierdoor ontstaat een evenwichtig advies. Bij het advies worden bestektekeningen gevoegd indien dit vereist is. Vereiste is dat hieruit direct de werktekeningen gemaakt kunnen worden zonder grote aanpassingen.

 1. Aanbesteding

Het advies en tekeningen zijn helder omschreven en direct werkbaar. De aanbesteding is vooral een juridisch document die ervanuit gaat dat de aannemende partij geen meerwerk hoeft te verwachten. Alles is omvat in het uiteindelijke advies. De expert die de aanbesteding schrijft heeft niet deelgenomen aan het eerdere traject, daardoor wordt de aanbesteding ook onafhankelijk om te voorkomen dat er belangenverstrengeling is.

 1. Besparingstraject

Na de gunning van het project vind het besparingstraject plaats. Dit expertteam heeft niet meegeschreven aan de eerste fase. Dit expertteam zal eerst een QuickScan uitvoeren alvorens werk te kunnen verrichten. Dit traject wordt uitgevoerd op basis van No Cure – No Pay indien mogelijk.

 1. Uitvoering

Uit het experteam wordt een projectmanager voorgesteld die de uitvoering begeleid. De begeleiding zal naast de normale werkzaamheden ook inspectie op afspraken uit het advies betreffen.

 1. Inspectie en sluiten overdracht

Controle bij de “sleuteloverdracht” zal plaatvinden op basis van vooraf bepaalde inspectielijst. De projectmanager zal gevraagd worden naar een eindrapportage.

 1. Onderhoud

MJOP is een belangrijk onderdeel van de opdracht. Het expertteam heeft niet alleen na de sleuteloverdracht er aandacht voor. Juist in de eerste fase word dit al meegewogen. In deze fase wordt dit verder uitgewerkt .

Heeft u een project die een andere benadering nodig heeft , maak dan gebruik van onze expertise. Een second opinion nodig, ook dan bent u bij ons op het goede adres.

Neem hiervoor contact op:

Bel 013-7110363 of stuur een email naar [email protected]