Energie Prestatie Plan (E-PP)

Energie Prestatie Plan. Inzicht krijgen in uw verbruik en een plan van aanpak voor het terug dringen van energie en co2. Het plan biedt niet alleen inzicht voor u maar geeft ook aan uw klanten aan hoe duurzaam u bent en wat u doet om dit te verbeteren. Steeds vaker wordt dit gevraagd. Daarnaast voldoet u ook aan uw wettelijke verplichtingen.

EPP is vooral deskresearch en biedt inzicht en mogelijkheden. Op basis van onderzoek wordt een Plan van Aanpak opgesteld en vervolgstappen besproken. Het uiteindelijke EPP kan gecommuniceerd worden naar uw klanten en potentiële klanten die een grote waarde hechten aan duurzaamheid van hun stakeholders.

Aangezien verbruiksgegevens van het gebouw worden bestudeerd en in een tabel worden toegevoegd kan, d.m.v. het toevoegen van verbruiksgegevens van transportmiddelen direct een CO-Footprint uitgewerkt worden. Deze vormt dus een onderdeel van het uiteindelijke EPP.

Kosten worden direct inzichtelijk gemaakt, waarbij we de energienota gaan uitsplitsen in variabele kosten en vastenkosten. Ook krijgt u inzicht in de daadwerkelijke Kwh en m3 prijs. Het verhuizen van de nutsvoorzieningen kan een eerste besparing opleveren, Waarbij we ons dus baseren op de kale prijs en niet op voorschotten zoals u aanbiedingen ontvangt van vele energiemaatschappijen en intermediairs die afhankelijk zijn van één maatschappij.

De EPP levert u direct rendement op. Geen dure adviseur die u een advies geeft waar u niets mee gaat doen. Nee u rendement wordt al direct zichtbaar naar u en uw klanten, maar ook in uw kosten. De korte termijn is als eerste inbeeld.

Voordelen

 • Een lager verbruik zonder extra kosten
 • Lagere kosten zonder investering
 • Advies op maat
 • U voldoet aan uw wettelijke verplichtingen
 • Positieve houding t.o.v. uw klanten en leveranciers door co2 footprint
 • Collectief aanbod zoals:
  • Isolatie
  • Verlichting
  • Zonnepanelen
  • Beheer van uw energie-prestatie