Nul op de Meter

Meer comfort zonder energiekosten.

Dat is het uitgangspunt van het nul op de meter concept. Meer kwaliteit tegen gelijke kosten van traditionele bouw. Dus u hoeft het niet te laten. Sterker nog een betere investering kunt u zich niet wensen.

Een andere manier van werken:

Laat iedere betrokken partij doen waar hij sterk in is. Het ontwikkelen begint dus bij fabrikanten, leveranciers en enkele adviseurs die instaat zijn samen te werken en de noodzaak zien om oplossingen aan te laten sluiten. Vooraf en niet achteraf. Het product op zich is dus niet belangrijk wel het totaal.

De aannemer, de installateur en andere uitvoerende partijen worden getraind om de lijn van het ontwikkelingsconsortium te volgen en uit te voeren volgens afspraak. De keuze voor uitvoerende partijen kan lokaal en/of in samenspraak met de opdrachtgever. Hierdoor kunnen we redelijkerwijs onafhankelijk opereren.

Op deze manier zijn we instaat om ieders kwaliteiten maximaal te benutten. De kosten te minimaliseren en de kwaliteit te vergroten. Niet de aannemer staat centraal maar de opdrachtgever!

De opdrachtgever wordt ook door het ontwikkelingsconsortium geadviseerd en eventueel door een externe partij begeleid.

Garantie en exploitatie van het gebouw zijn beter op orde omdat ieders verantwoordelijkheid is beschreven. Problemen met inregelen zoals men regelmatig terug ziet bij projecten worden op deze manier voorkomen.

NIEUWBOUW

Een nul op de meter woning op basis van staalframe constructie. Goede isolatie in combinatie met bijzondere bouwkundige oplossingen, innovatieve technologie en niet alleen energie opwekking maar ook energieopslag zorgen voor bijna autarkisch wonen. Gaat het om een bedrijfsgebouw of maatschappelijk vastgoed, ook dan kunnen we dit concept mee nemen.

Betaalbaarheid en voor iedereen toegankelijk zijn belangrijke uitgangspunten voor dit concept. Niet alleen voor veel verdieners maar ook geschikt voor de wat kleinere beurs. Haalbaar? Laten we de uitdaging aangaan.

Met Innozaam IM-ALERT is monitoren op energie nul mogelijk.

(Collectief) particulier opdrachtgeverschap.

Samen met Partners van ENDIS vormen we een consortium. Gericht op particulieren en een flexibele bouwstijl.

Projecten

Projectontwikkeling - Woningcorporaties

Studenten units, sociale huurwoningen, starterswoningen, doorgroei-woningen, senioren woningen, appartementen …… Alles is mogelijk. Waar woning te kort is vullen wij deze in. Het is ook mogelijk om rekening te houden met nieuwe ontwikkelingen. Denk aan het uitbouwen of toevoegen, weglaten van bouw onderdelen.

Exploitatie en onderhoud

Met alleen bouwen ben je er uiteraard nog niet. Langdurige afspraken omtrent het onderhoud en behoort tot de mogelijkheden. Volledig ontzorgen noemen we dat!

De beste kwaliteit tegen de laagste prijs

RENOVATIE

Renoveren van een gebouwen is belangrijk. Met de Sec-methode gaan we het gebouw stapsgewijs terugbrengen naar NUL op de Meter. Er wordt op diverse manieren gekeken niet alleen naar het gebouw maar ook naar de gebruiker en wettelijke bepalingen zoals monumenten zorg e.d.. Op basis van deze analyse wordt een aanbod gedaan.

Denken van een schil om je woning  en dat als basis pakken voor het verduurzamen is niet onze methode. Het kan anders, het moet ook anders om uiteindelijk de massa die nodig is om de doelstellingen van overheid te behalen.

Niet de schil als doel stellen maar uw behoefte en vraagstelling. Er zijn al verschillende projecten in Nederland die laten zien dat het anders kan. Urgenda is een van de organisaties die dit heeft aangetoond met “ons huis energieneutraal”. Er zijn natuurlijk ook tussen varianten mogelijk. Samen met fabrikanten en leveranciers ondersteunen we u om het maximale uit uw behoefte te kunnen halen tegen de middelen die beschikbaar zijn.

Materialen Nul op de meter