Subsidie stimulerend of storend

Het klinkt goed, we geven wat subsidie en men wordt gemotiveerd om direct te investeren in duurzame oplossingen. Is dat op dit moment zo simpel of werkt subsidie juist storend?

Subsidie in Nederland is niet consequent. Wanneer er een subsidie wordt vrijgegeven betekent dat niet dat deze nu standaard constructief kan worden ingezet. Wanneer er een potje beschikbaar is, blijkt deze ten alle tijde beschikbaar te zijn voor de snelle aanvragers, waardoor is deze binnen de kortste keren niet meer beschikbaar. De manier van innoveren is vaak ook te beperkt doordat er op het ene product zit subsidie en op het ander niet.

Doordat het niet helder is wat, waarop en wanneer ergens subsidie op zit gaat men afwachten. Afwachten op nog meer subsidie, wie weet? Maar ook afwachten omdat we niet weten waar we aan toe zijn en dan speel je in de kaarten van iedereen die gouden bergen ziet om verkoopresultaat te bereiken. Deze cyclus bevordert niet de daadkracht bij het inzetten van innovatie en duurzaamheid. Subsidie is storend omdat de meeste duurzame oplossingen toch wel een reële terugverdientijd hebben. Subsidie is storend omdat er geen zekerheid is op korte en lange termijn en subsidie is storend omdat het als drager van een project wordt gezien in plaats van een beloning.

Subsidie wordt vaak misbruikt door adviseurs en is leidend in hun onderzoek. Het graaien wordt vanzelfsprekend gevonden, dit terwijl er ook vanuit marktwerking gedacht kan worden. Marktpartijen kunnen hun maatschappelijke rol oppakken, waardoor we doelstellingen kunnen halen. Samenwerken! Niet alleen tussen bedrijven, maar ook met burgers en overheden.

Subsidie moet vooral gebruikt worden om bewustwording en innovatie naast te stimuleren ook te faciliteren. Daarnaast kun je financieren tegen de laagste rente, waardoor het ook voor de overheid een win-win situatie is. Denken in nieuwe kansen, niet alleen innoveren in technieken maar ook in beleid. Dat is nodig om de energie transitie te versnellen. Laat de markt zijn werk doen en stimuleer als overheid de ambities.

Door deze manier zullen we allen profiteren van een echt duurzame samenleving.

 

Marcel Timmermans
Voorzitter Innozaam Coöperatie U.A.