Alewijnse

We ontwerpen, leveren en integreren elektrotechnische systemen en leveren daarmee totaaloplossingen. Overal ter wereld, voor de maritieme sector, industrie, retail en overig technisch beheer. We werken snel en vakkundig, met daadkracht en meer dan een eeuw aan ervaring. Bij dat alles vormt samenwerking onze basis. We zijn als innovatieve product- en systeemintegrator nieuwsgierig naar wat u beweegt, wat u drijft. Waar uw ambities liggen en hoe we u vanaf engineering tot en met uitvoering kunnen ondersteunen. Alleen zo maken we onze rol als betrouwbare en energieke partner optimaal waar. En alleen zo werken we voor u transparant toe naar de beste en meest duurzame oplossing. Bent u klaar voor een vruchtbare samenwerking?

Innovatie kent geen grenzen

Staat u er wel eens bij stil hoe veelzijdig techniek is? Waarvoor u de laatste oplossingen allemaal kunt benutten? Innovatie kent geen grenzen, de mogelijkheden zijn eindeloos. Daar weten we bij Alewijnse alles van. We leveren (elektro)technische totaaloplossingen en kunnen u ondersteunen bij engineering en automatisering, verdeelinrichtingen, besturingspanelen, licht- en krachtinstallaties, datanetwerken, brandmeldinstallaties en infrastructurele ICT-oplossingen. En dat op elk gebied binnen het project. Van advies, engineering en installatie tot inbedrijfstelling, service en onderhoud.

Slagvaardig en betrouwbaar

Alewijnse geeft de creativiteit van haar 1.300 medewerkers ruim baan. We investeren in kennis en innovatie. We ontwerpen, leveren en integreren geavanceerde oplossingen en maken die zo duurzaam mogelijk. Dat alles doen we slagvaardig en betrouwbaar. Op vakkundige en energieke wijze, waarvan u als opdrachtgever optimaal profiteert.

Duurzaam ondernemen

Bij Alewijnse is continuïteit al meer dan 100 jaar een sleutelbegrip. We zijn van mening dat duurzaam ondernemen onlosmakelijk verbonden moet zijn met de gestelde doelen in het kader van een financieel gezonde bedrijfsvoering. Bij Alewijnse is duurzaam ondernemen verweven met de dagelijkse gang van zaken binnen het concern en niet alleen een doel op zich. We streven ernaar mogelijke negatieve effecten van onze activiteiten op de samenleving en het milieu, te minimaliseren. We zijn altijd bereid in gesprek te gaan met belanghebbenden om ons duurzaam denken en handelen verder te verbeteren en doelstellingen te formuleren.

www.alewijnse.com