Ecovat

Ecovat® is een ondergronds warmteopslagsysteem met een extreem goede opslagcapaciteit en levensduur. Het bouwsysteem is gebaseerd op een vat-in-vat principe bestaande uit een warmtebuffer, een modulaire integratie van de verschillende wanddelen en een systeem voor energie-uitwisseling. De modulaire opbouw, warmte-uitwisseling en controlesoftware zijn gepatenteerd.

Door het opslaan van warmte of koude in tijden van overschot voor inzet in tijden van schaarste, wordt onafhankelijkheid van het net gecreëerd. Op momenten van energieoverschot wordt de energie niet terug geleverd aan het energienet, maar wordt deze opgeslagen of (lokaal) verkocht.

Bij een piekbehoefte hoeft er geen beroep te worden gedaan op het net, maar dit kán wel. De eigenaar van het Ecovat® energy storage system heeft de keuze om wel of niet gekoppeld te zijn aan het net, om zo optimaal gebruik te maken van vraag en aanbod van duurzame energie. Het risico van stijgende energiekosten wordt geëlimineerd.