ORGANIC RESPONSE

Er zijn verschillende fabrikanten die Organic Response® Enabled armaturen hebben ontwikkeld die werken volgens dit principe. Het armaturensysteem maakt het mogelijk dat elk individueel armatuur beslissingen neemt op basis van aanwezigheid in de onmiddellijke omgeving, het omgevingslicht en de informatie die het ontvangt van de naburige Organic Response® Enabled armaturen.

De armaturen communiceren continue met elkaar. Hoewel er individuele beslissingen worden gemaakt ontstaat gedistribueerde intelligentie; alle armaturen in een ruimte fungeren als een gecoördineerde gemeenschap, net als een school vissen. Daglicht en aanwezigheid worden centraal gesteld, zonder de noodzaak van centrale aansturing! Simpel, flexibel en effectief.

Download de brochures: