Wet- en regelgeving energielabel & installatiekeuringen

Energielabel EPBD

De Nederlandse wet- en regelgeving over de energieprestatie van gebouwen is gebaseerd op de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

Veranderingen vanaf juli 2014

In 2010 is in Europa een herziene EPBD verschenen om de Europese klimaatdoelen te kunnen bereiken. Daarom werkt de minister voor Wonen en Rijksdienst momenteel aan nieuwe Nederlandse wetgeving. Direct naar alle veranderingen vanaf juli 2014.

Huidige regelgeving bestaande bouw

De huidige regelgeving voor bestaande gebouwen vanuit de EPBD staat in: hetBesluit energieprestatie gebouwen (BEG); de Regeling energieprestatie gebouwen(REG); het Activiteitenbesluit (andere besluiten over installatiekeuringen zijn vervallen).

Belangrijkste regels energielabel:

 • Het energielabel voor nieuwe utiliteitsbouw is verplicht per 1 juli 2014. Publieke overheidsgebouwen moeten per 1 juli 2014 vanaf 500 m² het energielabel op een voor het publiek zichtbare plek hangen. Voor alle andere publieke gebouwen (zoals ziekenhuizen, scholen, winkels, supermarkten, restaurants, schouwburgen, banken en hotels) vanaf 500 m² geldt ook per 1 juli 2014 dat het energielabel, indien aanwezig door verkoop/verhuur, op een voor het publiek zichtbare plek moet hangen. Dit geldt naar verwachting per 1 juli 2015 vanaf 250 m².
 • Sinds 1 januari 2008 is het energielabel verplicht bij de bouw, verkoop of verhuur van bestaande woningbouw en bestaande utiliteitsbouw.
 • Wat ook volstaat: een energieprestatieadvies (EPA) dat na 1 juli 2002 is opgesteld door een gecertificeerd adviseur en niet ouder is dan 10 jaar.
 • Publieke overheidsgebouwen groter dan 1000 m² hebben een energielabel en laten het label zien op een plek die voor het publiek zichtbaar is.
 • Alleen energieadviseurs met een BRL-certificaat (in het energielabel ook wel ‘NL-EPBD procescertificaat’ genoemd) mogen een energielabel afgeven.

Belangrijkste regels installatiekeuringen:

 • Vanaf 1 december 2013 moeten airconditioningsystemen met een totaal opgesteld koelvermogen op gebouwniveau (dit geldt dus ook voor woningen) van meer dan 12 kW minimaal een keer per vijf jaar gekeurd worden.
 • Verwarmingssystemen met een vermogen boven 100 kW moeten afhankelijk van brandstof een keer per twee jaar of 4 jaar gekeurd worden.
 • Alleen deskundigen met een ‘EPBD- A - Airconditioningsystemen’ en/of ‘EPBD- B - Airconditioningsystemen’ mogen airconditioningsystemen keuren.

Huidige regelgeving nieuwbouw

De huidige regelgeving voor nieuwbouw staat in het Bouwbesluit. De belangrijkste huidige regels zijn:

 • Sinds 1 januari 1995 is de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) verplicht bij de oplevering van nieuwe woningbouw en nieuwe utiliteitsbouw.
 • Sinds 1 juli 2011 moet de EPC berekend worden met behulp van de NEN 7120.
 • Sinds 2012 gelden er scherpere eisen voor thermische isolatie, namelijk:  een Rc-waarde van minimaal 3.5 m²K/W voor dichte uitwendige scheidingsconstructies en een Uw-waarde van maximaal 2.2 W/m²K voor ramen en deuren.
 • Sinds 2013 is de eis voor de U-waarde van glas verscherpt naar maximaal 1.65 W/m²K.
 • Sinds 2012 mag de luchtdoorlatendheid van de gebouwschil maximaal 0.2 m³/s bedragen voor gebouwen met een volume tot 500 m³. Voor gebouwen met een grotere netto inhoud worden de meetresultaten herberekend naar een netto inhoud van 500 m³. De bepalingsmethode staat in de NEN 2686.

Meer informatie

Herziene EPBD. De herziene richtlijn van het Europees parlement en de raad (in Download)

Wijziging EPBD en besluit tot wijziging EPBD in verband met nadere voorschriften omtrent de keuringen van airconditioningsystemen (in Download)

Download: