Start Energie Prestatie Keuring belangrijke impuls Energieakkoord

De voorzitter van VNO-NCW Hans de Boer overhandigde het RVO.nl rapport Evaluatie EPK-pilot 18 mei aan Ed Nijpels. Het eindrapport Evaluatie EPK-pilot geeft de resultaten weer van een grootschalige praktijkproef met de Energie Prestatie Keuring (EPK). Vandaag start de landelijke uitrol van de EPK.

Energieakkoord

Bedrijven hebben een belangrijk aandeel in het realiseren van de energietransitie. Veel bedrijven zijn al druk bezig hiermee, maar in de meeste branches kan nog veel meer gebeuren. Daarom staat in het SER-energieakkoord van 2013 dat bedrijven en instellingen en extra energie gaan besparen - middels de EPK-pilots. Met de pilots streven we naar een systeem dat bedrijven en instellingen actief stimuleert om blijvend aan de slag te gaan met energiebesparing.

EPK-pilotprojecten uitkomsten positief

Het bedrijfsleven diende in juni 2014 ruim veertig ideeën in voor een EPK pilot als marktinstrument. In overleg met de stakeholders van het energieakkoord startten eind 2014 negen EPK-pilotprojecten met ondersteuning van het Rijk. De uitkomsten van de projecten zijn positief: de EPK-aanpak kan een flinke bijdrage leveren aan de besparingsdoelstelling uit het Energieakkoord, vergelijkbaar met het energiegebruik van alle inwoners van Den Haag.

Ook de bedrijven zijn positief omdat met de geteste EPK’s gemakkelijk en voorspelbaar energiebesparende maatregelen en daarmee kostenbesparingen zijn te realiseren. De EPK maakt het ook veel makkelijker voor bedrijven om te voldoen aan de voorschriften voor energiebesparing in Wet milieubeheer.

Uitrol EPK

VNO en de betrokken branchepartijen werken nu samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en met de VNG en de lokale overheden aan de verdere implementatie van de EPK. Vanaf vandaag zal er gestart worden met de uitrol van de Energie Prestatie Keuring in heel Nederland. Er zal onder meer een digitale tool voor bedrijven beschikbaar komen waarmee zij een energiemeting kunnen doen en een besparingsplan kunnen opzetten. De EPK wordt uiteindelijk beschikbaar gesteld aan ongeveer 200.000 bedrijven in Nederland.

RVO gaf mede het proces van het EPK-pilot project vorm en faciliteerde onder regie en samen met het ministerie van Infrastructuur & Milieu de uitvoering van de pilot.

Download: