Forse stijging nieuwbouw distributiecentra in 2013

Het afgelopen jaar is in Nederland in totaal circa 760.000 m2 aan nieuw logistiek vastgoed opgeleverd. Een stijging van 43% ten opzichte van 2012, toen circa 530.000 m2 aan dc’s werd opgeleverd, blijkt uit onderzoek van DO Research. Verwachting is overigens dat er dit jaar een afname plaatsvindt in het aantal nieuw opgeleverde distributiecentra.

Volgens het onafhankelijke researchbureau voor de vastgoedmarkt zijn het afgelopen jaar wel minder nieuwbouwprojecten voor distributiecentra opgestart dan in voorgaande jaren.

Grootste opname in logistieke hotspots

Het grootste deel van de in 2013 opgeleverde distributiecentra is, zo constateert DO Research uit een update van de eigen database, terug te vinden in vooral de logistieke hotspots Oss-Eindhoven met circa 230.000 m2, Tilburg-Waalwijk (130.000 m2) en Venlo-Venray met 105.000 m2.

Enkele grote distributiecentra die in 2013 werden opgeleverd zijn die voor Rhenus Contract Logistics in SonDB Schenker (Vossenberg II) in Tilburg  en het nieuwe distributiecentrum van Lidl in Heerenveen. Alle genoemde distributiecentra werden voorzien van sandwichpanelen van Kingspan Geïsoleerde Panelen.

Voordelen sandwichpanelen

De keuze voor sandwichpanelen levert verschillende voordelen op. Zo maken sandwichpanelen enorm effectief gebruik van de isolatie, waardoor met geringe diktes hoge isolatiewaarden behaalt kunnen worden. Er kan snel worden gebouwd; een sandwichpaneelconstructie is doorgaans binnen 6 weken gereed. Door het snelle bouwproces is er ook een geringere kans op faalkosten. Andere voordelen kunt u nalezen op deze pagina.

Ldv’ers bouwden het meest

Ruim de helft van de nieuwbouw in het afgelopen jaar is gerealiseerd voor logistiek dienstverleners met 405.000 m2, gevolgd door retailers (250.000 vierkante meter) en producenten met 115.000 m2.

Minder nieuwbouw in 2014

Volgens het onderzoeksbureau is er de afgelopen drie jaar een groei geweest in de oplevering van nieuwe distributiecentra. Dit jaar zal dat niet gebeuren want de hoeveelheid nieuw in aanbouw genomen distributiecentra is in 2013 afgenomen. Het afgelopen jaar is namelijk in totaal 465.000 m2 aan nieuwbouw van dc’s gestart. Dat is twintig procent minder dan in 2012, toen circa 585.000 m2 in aanbouw werd genomen. Begin januari van dit jaar was nog circa 265.000 m2 in aanbouw. Het is volgens DO Research dan ook allerminst zeker dat de oplevering van nieuwe distributiecentra dit jaar die van 2013 zal overtreffen.

Bron: Logistiek.nl